Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenát

Senát

Delegace Senátu PČR v Rusku

U Bajkalu (18.9.2011)

V sobotu 4. 9. 2011 odcestoval senátní výbor pro regionální rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí na pracovní cestu do Ruské federace- Irkutsk, Omsk, Moskva.

Delegaci ve složení Ivo Bárek(předseda výboru), Marta Bayerová, Petr Gawlas, Jan Horník, vedl místopředseda Senátu Zdeněk Škromach.

 

Z Prahy přes Moskvu cestovala delegace do Irkutska, kde strávila tři dny. Poté přeletěla do Omska a po dvou dnech do Moskvy.

Posláním delegace bylo vytvořit pevnější vztahy ve vzájemné spolupráci obou zemí, podpořit delegaci Hospodářské komory pro oblast Sibiře v čele s Františkem Masopustem a dojednat určité problémy týkající se vydávání víz pro dlouhodobý pobyt  pro studenty a podnikatele.

Jedním z hlavních témat bylo řešení možnosti zřídit stálou leteckou linku mezi Karlovými Vary a Irkutskem či Omskem. Starosta Božího Daru senátor Jan Horník se v této záležitosti angažuje již dlouhou dobu.

Na jednání byla podepsaná dvoustranná smlouva o spolupráci mezi lázněmi Darkov a ruskou stranou.

Za účasti českého generálního konzula Miroslava Rameše bylo provedeno vyhodnocení grafické soutěže "Lidická růže" u starosty města Omsk. Soutěžícími byly děti základních škol, které vyobrazily svým pohledem tragédii v Lidicích. Přítomni byli jejich rodiče, ředitelé škol a pracovníci kulturních odborů příslušných orgánů.

Tato soutěž mne velmi zaujala, protože jsem ani netušila, jaké znalosti ruské děti mají o naší české historii. A vážnost s jakou jsme byli přijati, mne skoro dojímala. V naší republice si poslanců a senátorů skoro nikdo neváží, jsme neustále předmětem pomluv a posměchu. Ale v Omsku byla čest se s námi setkat, přijmout od nás ocenění a vyfotografovat se s nimi.

Na programu mise české delegace byla setkání a rozhovory s místopředsedou vlády Irkutské oblasti a ministrem ekonomického rozvoje, práce, vědy a vysokého školství Irkutské oblasti Anikijevem Sergejem Dmitrijevičem, dále se delegace setkala se starostou města Irkutsk Kondrašovem Viktorem Ivanovičem, se starostou města Omsk Šrejderem Viktorem Filipovičem.

Velmi příjemné bylo setkání s předsedkyní Zákonodárného shromáždění Irkutské oblasti Berlinou Ludmilou Michajlovnou, s předsedou Zákonodárného shromáždění Omské oblasti Varnavským Vladimírem Alexejevičem.

Jediné, co návštěvu české delegace nemile zasáhlo, byla tragédie hokejového týmu, ve kterém byli účastni i tři čeští hokejisté. Na českém velvyslanectví byly vystaveny jejich fotografie a lidé k nim přikládali květiny a zapalovali svíčky. Smutek byl obrovský. Kromě toho senátor a sportovec  Petr Gawlas byl osobním přítelem Jana Marka, se kterým se pravidelně stýkal. Nejhorší je vidět plakat chlapy. A to se v tomto případě stalo.

Jsem přesvědčena, že naše delegace přispěla ke vzájemnému přátelství a spolupráci s navštívenou oblastí. Mnohokrát bylo připomenuto, že jsme SLOVANÉ. A máme k sobě blízko.

Kéž si to budeme uvědomovat i nadále.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena