Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

Podpořila jsem návrh na vznik evropské s.r.o. s jedním společníkem

(1.9.2014)
Na 24. schůzi Senátu, dne 27.8.2014. Ve vystopení jsem odkazovala I na zkušenosti malých a středních podnikatelů I OSVČ z našeho regionu.

Navrhla jsem, aby vláda informovala Senát o jednáních o TTIP

(1.8.2014)
Na 23. schůzi Senátu, dne 23.7.2014 - Senát můj návrh podpořil

Vystoupila jsem s výhradami k zákonu o tzv. dětských skupinách

(1.8.2014)
Na 23. schůzi Senátu, dne 24.7.2014

Podpořila jsem lepší postavení zdravotně znevýhodněných

(1.8.2014)
Na 22. schůzi Senátu, dne 18.6.2014

Doporučila jsem hledat i nové formy boje s chudobou a nezaměstnaností

(30.1.2014)
Na 18. schůzi Senátu, dne 29.1.2014

Vystoupila jsem k návrhu změn jednacího řádu Senátu

(14.12.2013)
Na 16. schůzi Senátu, dne 27.11.2013

Navrhla jsem zamítnutí zákona o veřejné prospěšnosti

(14.12.2013)
Na 13. schůzi Senátu, dne 12.9.2013 - návrh zákona byl následně zamítnut

Podpořila jsem evropský tisk k nezaměstnanosti mládeže

(14.12.2013)
Na 12. schůzi Senátu, dne 22.8.2013
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena