Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

Byla jsem zpravodajkou k návrhu změny zákona

(27.3.2011) Stalo se na šesté schůzi Senátu a jednalo se o návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Senátorka Marta Bayerová:  Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, pan ministr zde objasnil podstatu návrhu zákona zcela vyčerpávajícím způsobem, a mně nezbývá, než vás seznámit s usnesením našeho výboru.

21. usnesení z 6. schůze, konané dne 15. 3. 2011, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Senátní tisk č. 47.

Po úvodním slově zástupce předkladatele Ing. Miroslava Kalouse, náměstka ministerstva pro místní rozvoj ČR, po přednesení zpravodajské zprávy senátorky Marty Bayerové, zastoupené předsedou výboru Ivo Bárkem, a po rozpravě výbor

1. Doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

2. Určuje zpravodajem výboru projednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátorku Martu Bayerovou.

3. Pověřuje předsedu výboru senátora Ivo Bárka, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR. Děkuji vám za pozornost

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena