Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

Navrhla jsem zamítnutí novely zákona o ochraně ovzduší pro její zmatečnost

(28.4.2011) Stalo se v Senátu dne 27.4.2011 a novela byla skutečně zamítnuta

Senátorka Marta Bayerová:  Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, vážené kolegyně, kolegové. Já v podstatě budu mluvit v tajném souhlasu v tom, co jste tady slyšeli. Jenom bych chtěla připomenout, že už na minulé schůzi jsme projednávali novelu občanského zákoníku v oblasti nájemního bydlení. Ve svém vystoupení k tomuto bodu jsem úvodem konstatovala, že se mi nelíbí, jakým způsobem v poslední době vláda předkládá a sněmovna schvaluje návrhy zákonů. Dovolte mi dnes při projednávání novela zákona o ovzduší prohlásit totéž.

Projednávaný návrh změny zákona byl do sněmovny předložen 13. září loňského roku. Spolunavrhovatelem byl i poslanec Pavel Drobil, tehdy ministr životního prostředí. Jak už tady padlo, nepodal tento návrh jako návrh vládní, jak by se logicky předpokládalo. Tím se vyhnul standardně legislativní proceduře. Opět člen vlády obešel sociální odborné partnery, kteří by se za normálních okolností měli k návrhu určitě vyjádřit. Vláda má svá legislativní pravidla, ale obchází je tím, že ministři podávají návrhy poslanecké. A víte sami, že to není poprvé. Prý tento návrh změny zákona spěchal, a to dokonce tak, že měl být na žádost navrhovatelů schválen již v 1. čtení.

Všimněme si však, návrh byl podán loni v září, a my ho projednáváme až dnes. Oni totiž navrhovatelé ne ze zcela jasných důvodů pozdrželi 3. čtení a konečné schválení tohoto návrhu změny zákona až do 26. března tohoto roku. To vše v době, kdy je ve vládě ke schválení připravován zcela nový zákon o ochraně ovzduší a ve sněmovně další novela zákona, nyní platného, týkající se biopaliv. Takže my schvalujeme novelu zákona, který bude zanedlouho zrušen zákonem zcela novým. Jak už tady ostatně řekl kolega Vícha.

Tolik k podivné proceduře. Nyní stručně k obsahu tohoto návrhu změny zákona. Všichni jsme měli možnost přečíst si stanovisko našeho legislativního odboru a tam i věcné legislativní připomínky. Souhlasím s nimi a nebudu je tady opakovat. Jen zobecním, že již nyní je zjevné, že je to novela zmatečná a v praxi vyvolá řadu nejasností a zřejmě i neřešitelných problémů. A troufám si tvrdit, že pokud by návrh zákona prošel příslušným legislativním procesem, byl by daleko kvalitnější.

Samozřejmě uznávám, že by obce měly mít účinnější nástroje na řešení smogových situací. Doporučuji však, abychom to řešili v rámci projednávání nového zákona o ovzduší. Vzhledem k tomu navrhuji rovněž projednávaný návrh zamítnout. Děkuji za pozornost.

 

Dle stenozápisu

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena