Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

Vystoupila jsem k evropskému tisku na podporu sociálního podnikání

(28.4.2011) Stalo se v Senátu dne 28.4.2011

Senátorka Marta Bayerová:  Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové. Úvodem chci říci, že podporuji návrh usnesení k tomuto tisku. Nemám k němu žádných doplňujících či upravujících připomínek. Chci jen krátce vystoupit k problematice sociálního podnikání a jeho možnému rozvoji v ČR.

Mám tím na mysli ne podnikání ve sféře sociálních služeb, ale podnikání, jehož smyslem je tvorba nových pracovních míst, zaměstnávání lidí hendikepovaných, dlouhodobě nezaměstnaných či jinak znevýhodněných. Nejde tedy o klasické komerční podnikání usilující o zisk.

V projednávaném dokumentu se konstatuje, že odvětví sociálních podniků reprezentuje 10 % všech evropských podniků. To je úctyhodné množství. V Čechách se nám o něm může zatím jenom zdát.

Již jsem se tady zmiňovala několikrát, že v mém regionu na jižní Moravě máme značný problém se zaměstnaností. Jsou u nás i vesnice a obce, v nichž je 80 % obyvatel bez práce. Snažíme se ve spolupráci s místními orgány a organizacemi hledat nějaká řešení a jednu z možností vidíme právě v rozvoji sociálního podnikání.

Spolupracuji v tomto směru i s lidmi z iniciativy Alternativa zdola, kteří se specializují na podobné komunitní aktivity. Na základě našich zkušeností však chci připomenout, že sociální podnikání je u nás na počátku a bude vyžadovat i nutnou podporu ze strany státních institucí.

Projednávaný dokument například uvádí, že v rámci EU brání účinnému rozvoji sociálního podnikání i nedostatek rovných podmínek mezi podniky sociální ekonomiky a jejich zcela komerčními konkurenty. Tím spíše je tomu tak u nás. A to je pouze jeden z problémů rozvoje sociálního podnikání.

Doporučuji proto, abychom se této problematice věnovali v rámci Senátu podrobněji. Ráda se takovéto aktivity zúčastním. Děkuji vám za pozornost.

 

Dle stenozápisu

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena