Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

Kritizovala jsem tzv. Národní program reforem vlády

(5.5.2011) Stalo se na schůzi Senátu dne 4.5.2011

Senátorka Marta Bayerová:  Vážená paní předsedající, pane premiére, vážené kolegyně a kolegové, zhruba před rokem 22. dubna 2010 jsme tady v Senátu projednávali dokument Sdělení komise Evropa 2020, Strategie pro inteligentní a udržitelný růst, podporující začlenění, což je ona strategie Evropa 2020. Den před tím jsme projednávali materiál Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR. Připomínám to proto, že oba dokumenty mají souvislost s dnes projednávaným Národním programem reforem.

 Již při prvním pohledu na tyto tři dokumenty je zjevná jejich odlišná filosofie, projevující se zejména v odlišném stanovení smyslu a priorit. Strategie Evropa 2020 si klade za cíl učinit z EU, cituji, "Inteligentní a udržitelnou ekonomiku, podporující začlenění a vykazující vysokou úroveň zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti. Evropa 2020 stanoví vizi evropského sociálně tržního hospodářství pro 21. století." Konec citace. Strategie Evropa 2020 také komplexně propojuje oblasti ekonomické, sociální a environmentální.

 Proti tomu je Národní program reforem soustředěn především na problém konkurenceschopnosti, ačkoli by měl logiku strategie Evropa 2020 odrážet. Konkurenceschopnost je považována nejen za cíl české hospodářské politiky, ale i za smysl a cíl Národního programu reforem. Viz názvy kapitol II.2 a II.1.

Co však považuji za jeho hlavní nedostatek, je, že nerespektuje priority dané pro rozvoj naší země v onom třetím dokumentu, tedy ve strategickém rámci udržitelného rozvoje ČR. Připomínám, že těmito prioritami jsou za prvé společnost, člověk a zdraví, za druhé ekonomika a inovace, za třetí rozvoj území, za čtvrté krajina, ekosystémy a biodiverzita, za páté stabilní a bezpečná společnost.

Připomínám dále, že v tomto vládním dokumentu se vysloveně uvádí, že strategická rámec udržitelného rozvoje ČR slouží jako dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu mezinárodních závazků, které Česká republika přijala nebo hodlá přijmout v rámci svého členství v OSN, OECD a EU při respektování specifických podmínek a potřeb ČR.

 Když jsem pročítala Národní program reforem, vybavovaly se mi názory kritiků politiky současné vlády, kteří tvrdí, že konkurenceschopnost je pro ni jen jakousi mantrou, která skrývá to podstatné. Ve jménu zvyšování konkurenceschopnosti se chystá frontální útok na sociální a pracovní práva našich občanů. Chystá se útok na jejich peněženky, životní úroveň, pracovní podmínky, zdraví a celkovou kvalitu života. Uvidíme, zda tito kritici mají pravdu.

 Co však považuji za téměř jisté, je, že vláda při zpracování Národního programu reforem nerespektovala usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 37 ke strategickému rámci udržitelného rozvoje České republiky. Pravda, byla to vláda Fischerova, ale dokument byl dopracován ještě za vlády Mirka Topolánka. To usnesení v čl. II. 2 ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů, cituji, "vycházet při zpracování koncepčních a strategických dokumentů ze strategického rámce a poměřovat je s tímto rámcem".

Národní program reforem ale obsahuje zcela jinou strategii rozvoje naší společnosti. Podle mého názoru to strategie udržitelného rozvoje není. Děkuji vám za pozornost.

 

Dle stenozápisu – upraveny překlepy

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena