Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

Ve Sněmovně jsem zdůvodňovala rozhodnutí Senátu

(8.6.2011) Stalo se dne 7.6.2011 a jednalo se o návrh zákona o ochraně ovzduší. Senát ho pro zmatečnost zamítl, koaliční většina ve Sněmovně zamítnutí přehlasovala

Senátorka Marta Bayerová: Vážená paní předsedající, členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci, rozhodnutím Senátu ze dne 27. dubna 2011 jsem byla pověřena odůvodnit v Poslanecké sněmovně rozhodnutí, kterým Senát na své 8. schůzi dne 27. dubna 2011 rozhodl o zamítnutí citovaného návrhu zákona, kdy v průběhu obecné rozpravy byl dvakrát podán návrh zamítnout a pro tento návrh se v hlasování pořadové číslo 19 ze 68 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 35 pro zamítnutí vyslovilo 51, proti byli 2, návrh tedy byl přijat.

Nad rámec informace, která vám byla rozdána do lavic a kterou vypracoval můj kolega, místopředseda výboru pro veřejnou správu, územní rozvoj a životní prostředí, senátor Karel Šebek, bych vás chtěla informovat o tom, že váš návrh odůvodnil na jednání garančního výboru v Senátu ředitel ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí Ing. Jan Kužela, když nástupce předkladatelů se na jednání výboru dne 13. dubna nedostavil. Po zevrubné diskusi výbor nepřijal žádné usnesení. Při hlasování o schválení z 8 přítomných senátorů hlasovali 3 pro, žádný proti a 5 senátorů se zdrželo, při hlasování o zamítnutí z 8 přítomných senátorů hlasovali 4 pro, 2 proti a 2 senátoři se zdrželi.

V obecné rozpravě na 8. schůzi Senátu vystoupilo 5 diskutujících. Všechny příspěvky byly v kritickém duchu. Dvakrát zazněl návrh na zamítnutí. Za pozornost jistě stojí, že k návrhu zákona se kriticky vyslovili právě senátoři z imisemi postižených míst - z Moravskoslezského kraje a z lázeňských měst. Přesto byl návrh označen za populistické gesto, které v praxi nepřispěje k žádoucí nápravě daného stavu a naopak může znamenat jen větší náklady a dopravní chaos, jak se už v nedávné historii stalo při pokusu regulovat silniční dopravu za smogového stavu v Praze.

Všichni diskutující se shodli v názoru, že předložená novela zákona obsahuje závažné legislativní nedostatky. A vzhledem k tomu, že vláda připravuje komplexní novelu zákona o ochraně ovzduší, stává se tato poslanecká iniciativa do značné míry nadbytečná. O potřebě nalézt komplexní řešení svědčí i vznik svazku obcí postiženého regionu Ostravsko-Karvinska a Třinecka, které si vzalo za úkol vytvořit koncept plánu řešení ovzduší s cílem zpracovat souhrn opatření, která přispějí k faktickému a nikoliv jen deklarovanému zlepšení životního prostředí.

Senát v žádném případě nepodceňuje nutnost opatření, která musí účinně přispět ke zlepšení životního prostředí imisemi v kriticky postižených krajích. Domnívám se však, že k tomuto cíli nemohou vést opatření navržená dnes v projednávané novele. Proto si vás dovoluji požádat, abyste uznali argumenty senátorek a senátorů a nehlasovali proti rozhodnutí Senátu. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad KSČM.)

Zdroj zde

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena