Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

V Senátu jsem vystoupila proti návrhu novely zákona o důchodovém pojištění

(9.6.2011) Stalo se na 9. schůzi Senátu dne 8.6.2011 a jednalo se zejména o zvýšení věku odchodů do důchodu. Nakonec jsem hlasovala pro pozměňovací návrh, který zvyšování věku z návrhu zákona vypustil a vrátil zákon Sněmovně

Senátorka Marta Bayerová:  Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, váhala jsem, zda mám k tomuto tisku vystoupit. Zdá se mi totiž, že obsahuje tolik nepodložených údajů, logických a argumentačních zmatečností, že se k tomu nelze nějak uceleně, urychleně, vyjádřit. Dovolím si k němu alespoň několik poznámek.

Předkládaný návrh měl primárně reagovat na usnesení Ústavního soudu a řešit problém zásluhovosti výše důchodů. Kdyby se předkladatel soustředil pouze na tento problém, zřejmě by zákon prošel bez větších problémů. Návrh však obsahuje i úpravu věku odchodu do důchodů a řadu dalších témat, které s usnesením Ústavního soudu bezprostředně nesouvisí. Tím se stává nesourodým a v zásadě nepřijatelným.

Vláda uvádí, že zásadním důvodem pro provedení důchodové reformy je demografický vývoj a jeho dopad do finanční stability důchodového systému. V roce 2050 prý bude 1,2 plátce pojistného na jednoho důchodce, zatímco dnes je to 1,8 plátce. Jak ale vláda k tomuto číslu přišla? Z čeho vycházela a co to vlastně bude znamenat? Bude se současně zvyšovat produktivita práce a jaké budou exportní a další podmínky vývoje ekonomiky?

V jedné z tabulek v důvodové zprávě se lze dočíst, že v roce 2072 se muž narozený v roce 2001 dožije s 81,93procentní pravděpodobností důchodového věku 71 let a důchodu si bude užívat zhruba 20 let. Chtěla bych mít křišťálovou kouli, z níž se to dá přečíst.

V rámci nejen malé důchodové reformy se téměř vůbec nemluví o tom, že poměr plátců pojistného na jednoho důchodce je dán i mírou přírůstku obyvatel, zejména pak mírou porodnosti. Pokud se nesoustředíme i na tu část problému, pak přece nemá důchodová reforma řešení. Vláda však dělá vše pro to, aby mladým rodinám zkomplikovala možnost uživit a vychovat děti. Dokonce se zdá, že když už děti, tak pouze jedno.

Celkově považuji i tento návrh zákona za projev nekompetentnosti a arogance vlády. Vláda ví, že si nakonec schválí, co bude chtít. Byla jsem toho včera svědkem ve Sněmovně při projednávání námi vráceného zákona o ochraně životního prostředí. Nám nezbývá, než si dělat poznámky, co všechno bude třeba změnit, až tato vláda padne.

Chtěla jsem navrhnout zákon zamítnout, ale to už tady zaznělo ústy kolegy Vlčka. Počkala bych na podrobnou rozpravu, protože pozměňovací návrhy řeší spoustu těchto problémů. Děkuji za pozornost.

 

Dle stenozáznamu

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena