Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

Navrhla jsem zamítnutí novely zákona o soudních poplatcích

(9.6.2011) Na 9. schůzi Senátu dne 8.6.2011. Zdůvodnila jsem to zejména tím, že navrhovaná úprava omezí možnost značné části občanů využívat činnosti soudů. Senát návrh zákona skutečně zamítnul

Senátorka Marta Bayerová:  Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové. V důvodové zprávě k projednávané novele zákona se uvádí, že důvodem jejího předložení je zejména korekce současné úpravy výše soudních poplatků, protože stávající poplatky byly stanoveny před deseti lety. Konkrétně se tady uvádí – cituji: Vzhledem ke zvýšení průměrné hrubé mzdy, ke zvýšení hrubého domácího produktu na jednoho obyvatele a míře inflace neplní současná právní úprava soudních poplatků dostatečně svou regulační a preventivní funkci a nebrání tak podávání šikanózních, účelových a zbytečných žalob. Konec citace.

Uznávám, že před deseti lety byla průměrná měsíční mzda zhruba o 10 tisíc korun nižší, než je dnes. Dosahovala zhruba 13 tisíc korun. Dovoluji si vás ale upozornit, že v mém volebním regionu, tedy na Znojemsku, pracuje dnes většina mužů zhruba za 15 tisíc Kč/měs., ženy jsou na tom ještě hůř. To však platí pro ty, kteří práci mají. Máme u nás i obce s 30, 50 i 70% nezaměstnaností. Většina občanů v mém regionu, a věřím, že tomu je tak i v regionech mnohých mých kolegyň a kolegů, žádné šikanózní, účelové a zbytečné žaloby nepodávají. Již nyní na to nemají ani peníze. Kdo tedy takové žaloby podává? Jsou to zřejmě firmy či občané, jimž toto navýšení soudních poplatků stejně nezabrání, protože prostě na to mají.

Rozuměla bych zvyšování soudních poplatků, pokud by bylo doprovázeno přijetím zákona o bezplatné právní pomoci. O takovémto zákonu se prý uvažuje, pane ministře? Ale jeho přijetí bude podmíněno stanoviskem ministerstva financí, tedy kýmkoliv a kolik na to vyčlení peněz. Takže podle mě takový zákon je v nedohlednu.

Myslím si proto, že jediným efektem projednávané novely zákona bude znemožnění přístupu značné části našich obyvatel k právu. Podávání šikanózních, účelových a zbytečných žalob to určitě neomezí. Jistě chápete, že pro takovýto návrh nemohu zvednout ruku. Dávám návrh na jeho zamítnutí. Děkuji za pozornost.

 

Dle stenozáznamu

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena