Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

Podpořila jsem novelu zákona o veřejných sbírkách

(15.3.2012) Vystoupila jsem k tomu na 19. schůzi Senátu dne 14.3.2012

Senátorka Marta Bayerová: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, tentokrát vystupuji s příjemným pocitem, že projednáváme velmi užitečnou novelu zákona. Tato novela zákona o veřejných sbírkách vychází vstříc zejména potřebám obcí a občanské společnosti.

Na základě zhruba desetileté zkušenosti s aplikací tohoto zákona byla zpracována po seriózních analýzách a konzultacích Rady vlády pro neziskové organizace se zástupci jak příslušných orgánů veřejné a státní moci, tak nestátních neziskových organizací a je to na nich znát.

Novela odstraňuje zbytečnou byrokracii, zkracuje povolací lhůty, zjednodušuje některé administrativní úkony, rozšiřuje možné formy pořádání sbírek a podobně. Současně však zdokonaluje systém kontroly nad průběhem a výsledky sbírek, kterým posiluje jistoty jejich organizátorů, aniž by je zatěžovalo zbytečnou administrativou.

Co je na tomto návrhu novely zákona navíc překvapivé, je způsob jeho projednávání v Poslanecké sněmovně. Vládní návrh zákona se nestal obětí poslanecké lidové tvořivosti a prošel pouze s jednou všeobecně přijatou administrativně legislativní změnou.

Možná ale návrh novely zákona je tak dobrý hlavně proto, že se zdá být nedůležitý, že je v rámci takzvaných reformních změn něčím na okraji zájmů současné vládní koalice, případně jakoby vhodně doplňuje tím, že vytváří prostor pro to, aby si obce a občané pomáhali v krizových situacích sami, když už jim přestává pomáhat stát, a ono to asi tak bude.

V takových regionech, jako je naše Znojemsko, si lidé začínají uvědomovat, že individualismus, sobeckost, péče jen sama o sebe už jim nepomůže. Začínají si uvědomovat význam vzájemné solidarity a spolupráce v rámci komunit. Vládní koalice vytváří svou asociální politikou podmínky pro růst solidarity těch chudých s ještě chudšími. Kdysi to tady už bylo.

Z uvedených důvodů vítám tento návrh zákona o veřejných sbírkách a budu hlasovat pro jeho schválení. Děkuji za pozornost

 

Dle stenozáznamu

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena