Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

Podpořila jsem petici o referendu

(11.4.2012) V Senátu dne 11.4. 2012

Senátorka Marta Bayerová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, projednáváme petici, která obsahuje dva požadavky.

Za prvé. Přijetí ústavního zákona o obecném referendu.

Za druhé. Přijetí zákona o referendu o zdravotních, sociálních, penzijních a daňových reformách.

V návrhu usnesení Senátu k této petici se uvádí, že právní úprava obecného referenda se připravuje a že lze tudíž důvodně očekávat, že bude v Senátu v blízké budoucnosti projednávána. Přičemž hlasování o tomto návrhu bude věcí každé senátorky a senátora.

Uvedená základní fakta zde připomínám proto, aby bylo zřejmé, do jak absurdní situace jsme se dostali. Většinu tzv. reformních zákonů jsme v Senátu zamítli či vrátili s pozměňovacími návrhy. Většina z nás tak dala najevo, že s nimi nesouhlasí a že zřejmě bychom většinově podpořili i návrh zákona o referendu o reformách. K tomu nám však chybí ústavní zákon o obecném referendu.

Jak známo, návrh ústavního zákona o obecném referendu byl již vládou schválen, a to ve znění, které budí mezi právními laiky i odborníky značné rozpaky. Zdá se, že hlavním smyslem tohoto návrhu ústavního zákona bude jeho nepřijetí. A pokud přijat bude, pak zřejmě v takové podobě, která fakticky znemožní uskutečnění platného referenda v praxi.

Mám tím na mysli takové požadavky, jako více než 50procentní účast občanů v referendu, 250 tisíc požadovaných podpisů občanů pod konkrétním návrhem otázky o referendu. Ale i to, že o vyhlášení konkrétního referenda budou stejně rozhodovat poslanci a senátoři atd.

Lidem, kteří podepsali projednávanou petici, jsou ale tyto zákonodárné pletichy lhostejné. Podepisovali ji zřejmě proto, že nám, zákonodárcům, přestali důvěřovat, že nechtějí být obětí koaličních mafiánských hrátek v našem Parlamentu.

Chtějí o svém osudu rozhodovat daleko více sami. A my jim v navrhovaném usnesení sdělujeme, že to za ně rozhodneme my, zákonodárci, a to v 21. pokusu o přijetí ústavního zákona o obecném referendu. My se lidem, kteří podepsali projednávanou petici, vlastně vysmíváme. Sdělujeme jim, že jsme sice projednávali již 20 legislativních nedodělků, ale teď si počkají na ten dvacátý první.

Pro takové usnesení hlasovat nebudu. To raději půjdu 21. dubna na demonstraci proti vládě. Ale teď si počkám, protože se mi líbil návrh pana předsedy Štěcha – a pro ten návrh hlasovat budu. Děkuji za pozornost.

 

Dle stenozáznamu

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena