Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

Vystoupila jsem proti novele trestního řádu

(26.4.2012) Stalo se v Senátu dne 26.4.2012.

Senátorka Marta Bayerová: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, ráda bych se jen velmi stručně vyjádřila k projednávanému návrhu novely trestního řádu. Inspirací pro toto vystoupení byly rozhovory a porady s některými advokáty a soudci v mém regionu, především ve Znojmě, kteří mě v této věci oslovili.

Rozumím tomu, že i v právní úpravě trestního řízení se projevuje snaha tento proces co nejvíce zkrátit, zlevnit a zjednodušit. S tím nemám problém. S čím však problém mám je to, že se tak děje i na úkor zásad trestního řízení, jako je rovnost občanů před zákonem, princip veřejnosti řízení apod.

Mám problém například s tím, že se výrazně zvýhodňují majetní občané, kteří si budou moci zaplatit nižší sankce při dohodách o vině a trestu, či se dokonce zcela vyvinit v případě tzv. odklonění z běžného průběhu trestního řízení.

Dále mám problém s tím, že v případě dohody o vině a trestu se podstatné vyjednávání o konečném verdiktu odehrává mimo soudní jednání a tedy bez účasti veřejnosti, přičemž právě veřejné projednávání trestních věcí je velmi důležitou zárukou spravedlivého procesu. Princip veřejnosti dokonce odlišuje naši justici od justice středověké. Nemyslím si samozřejmě, že se tím otevírá prostor pro využívání práva útrpného, ale otevíráme nepochybně prostor pro korupci, klientelismus a podobné praktiky.

Konečně mám nejen já, ale i mnozí advokáti a soudci problém s tím, že u tzv. spolupracujícího obviněného bude moci být zcela upuštěno od jeho potrestání. Při stávajících praktikách orgánů činných v trestním řízení, které jsou často označovány jako mafiánské, to může vytvářet vysněný prostor pro jakýsi rozvoj organizovaného zločinu v naší zemi. Co si může organizovaný zločin přát víc než to, že si může zajistit naprostou beztrestnost.

Uznávám, že projednávaný návrh novely trestního řádu může mít svá pozitiva. Přesto s ním ale nehodlám vyslovit souhlas. Obávám se totiž, že vnáší do trestního řízení prvky, které z něj činí trh se spravedlností či lépe řečeno trh s nespravedlností. Beztrestnost si někteří budou moci koupit. A to je pro mě nepřijatelné. Děkuji za pozornost

 

Dle stenozáznamu

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena