Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

Ocenila jsem zprávu i práci ombudsmana

(14.6.2012) Na 23. schůzi Senátu, dne 13.6.2012

Senátorka Marta Bayerová: Vážený pane předsedající, vážený pane ombudsmane, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi nejdříve, abych poděkoval panu Varvařovskému a jeho spolupracovníkům za práci, kterou z titulu své funkce odvádějí.Velmi si jí vážím, a to i ze své osobní zkušenosti, když jsem se na něho obrátila o radu pro své voliče.

Projednávaná zpráva obsahuje sedm doporučení, s nimiž se ztotožňuji. Musím říci, že i já považuji zejména tzv. systém DONEZ za systém, který je pro naše nezaměstnané občany nedůstojný, až ponižující, jakoby již sama role nezaměstnaných nebyla pro většinu z nich deprimující.

I u nás na Znojemsku máme navíc případy, kdy přišli lidé o podporu v nezaměstnanosti jen proto, že se z objektivních důvodů nedostavili včas na příslušné kontaktní místo, na to místo, na němž jim nikdo žádnou práci nenabízí. Jsem ráda, že veřejný ochránce práv má ve své zprávě i právní argumentaci, která svědčí o tom, že tento systém je v rozporu s článkem 2 Listiny základních práv a svobod a že se i příčí účelu zákona o zaměstnanosti. Pro takovouto právní úpravu jsem rovněž nehlasovala.

Za velmi důležité považují doporučení veřejného ochránce práv, týkajícího se tzv. služebního zákona.

Na závěr své zprávy uvádí veřejný ochránce práv, že v civilizovaných zemích – cituji – je právo považováno nikoli za nástroj pro boj a eskalaci sporů, ale za vynález lidí, umožňující jim vedle sebe slušně žít a spořádaně žít. Tomu musí být podřízena nejen tvorba práva, ale i aplikace jeho neživých forem na konkrétní lidské příběhy a osudy. Vytratí-li se požadavek, aby řešení sporných případů bylo nejen formálně po právu, ale aby mohlo být vnímáno i jako slušné a spravedlivé, pak se stává celý podnik práva problematickým. Konec citace.

Jako občanka této země s tím jednoznačně souhlasím, jako senátorka jsem navíc připravena vyslyšet doporučení pana veřejného ochránce práv a podílet se na přípravě konkrétní novely dle jeho návrhu. Děkuji za pozornost.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena