Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

Odmítla jsem snižování valorizace důchodů

(30.7.2012) Projednávalo se na 24. schůzi Senátu dne 19.7.2012

Senátorka Marta Bayerová: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové. V důvodové zprávě k tomuto návrhu změny zákona se uvádí, cituji: "Cílem návrhu zákona je dočasně omezit v letech 2013 – 2015 výši zvýšení důchodů stanovenou zákonem o důchodovém pojištění a přispět tak ke stabilizaci bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu." Konec citace.

Z návrhu samotného pak vyplývá, že celkově dojde za 3 roky ke snížení reálné výše důchodů zhruba o 13,1 procentního bodu. Za tu dobu stát uspoří na důchodech a výdajích asi 47,8 mld. Kč. Tím se sníží relace důchodu ke hrubé mzdě ze 41,5 % na 38,4 %.

Průměrný starobní důchod se za tyto 3 roky sníží zhruba o 16.296 Kč, což jsou skoro 2 důchody. Navíc budou další důchody valorizovány z takto ponížených základů. To vše při rostoucí inflaci, zvyšování DPH, zavádění a další zvyšování poplatků si nedovedete představit. Současně se připravuje rušení některých regionálních nemocnic, což kritizuje i Asociace českých a moravských nemocnic. Chystají se změny v oblasti příspěvku na bydlení, čímž se dostanou tisíce seniorů s rodinami a dětmi pod hranici existenčního minima.

Předtím varuje i ombudsman a uvádí, že to může znamenat porušení ústavně zaručeného práva na pomoc v hmotné nouzi. Vláda však takovými opatřeními skutečně směřuje ke svému cíli, tedy ke stabilizaci bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu. Při snižování důchodů, rušení nemocnic, omezování příspěvků na bydlení a dalších opatření se budou náklady na důchody skutečně snižovat, protože důchodci budou rychle umírat.

Tento návrh změny zákona je součástí asociální politiky současné vlády. Vlády, která umí darovat církvím 135 mld. Kč a důchodcům snížit valorizaci důchodů. Tento návrh změny zákona a tato vláda škodí lidem, proto budu hlasovat proti tomuto návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Dle stenozáznamu

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena