Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

Hlasovala jsem pro zamítnutí chystaných změn v oblasti péče o děti

(30.7.2012) Stalo se na 24. schůzi Senátu dne 20.7.2012.

Senátorka Marta Bayerová: Vážený pane předsedající, pane ministře, milé kolegyně, kolegové. Oba dva předřečníci mně mluvili úplně z duše. Proto budu velice stručná.

Musím přiznat, že u tohoto návrhu zákona mám značné dilema. Na jedné straně podporuji jeho základní ideu, že by děti měly vyrůstat v rodinném prostředí.

Souhlasím s opatřeními, která to umožňují a podporují. Znám mnoho pěstounských rodin a vím, že umějí dětem v pěstounské péči zajistit vysoce kvalitní dětství a rozvoj. Hlavně jim však umějí vytvořit láskyplné prostředí, dát jim novou rodinu, nové rodiče, případně i sourozence. Nejsem si ale jista, že totéž dokážeme zavedením jakési nové pěstounské profese. Zvláště pak tehdy, pokud budeme současně komplikovat či umrtvovat činnost stávajících zařízení, tak jak už tady bylo řečeno, která se na péči o děti již dlouhodobě specializují a získala si i řadu zahraničních ocenění.

Jistě nejsem sama, kdo obdržel stanovisko Fondu ohrožených dětí, které upozorňuje na mnohá úskalí projednávaného návrhu změny zákona. Za zásadní považuji argument, že profesionalizace pěstounské péče vede k tomu, že mnoho dětí pak migruje mezi profesionalizovanými pěstounskými rodinami a požadované rodinné péče se jim beztoho nedostává. Pro takové případy, ale i třeba ve prospěch možnosti zachovávat sourozenecké vazby dětí, bych upřednostnila takové řešení, které umožní i souběžné zachování stávajících zařízení péče o dítě, byť i třeba v menším počtu. Navíc vnímám i upozornění, také to zde už zaznělo, našich senátních legislativců, že projednávaný návrh změny zákona se kříží s návrhy uvedenými v jiných tiscích a jejich současné přijetí zřejmě vyvolává jen nové zmatky a komplikace.

Vzhledem k těmto skutečnostem se připojuji k návrhu na zamítnutí tohoto zákona. Děkuji vám za pozornost.

 

Dle stenozáznamu

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena