Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

Vystoupila jsem proti zvyšování DPH a redukci příspěvků na bydlení

(16.8.2012) Na 25. schůzi Senátu dne 16.8.2012

Senátorka Marta Bayerová: Vážený pane předsedající, vážený pane odcházivší ministře, vážené kolegyně a kolegové. Když jsme na minulé schůzi projednávali snížení valorizace důchodů, zmínila jsem i o negativních důsledcích chystaných změn v oblasti příspěvků na bydlení. Nyní je v rámci balíčku změn zákon projednáván. Projednávaný balíček změn zákonů je dle názvu zaměřen na snižování schodku veřejných rozpočtů, spíše je však zaměřen na zbídačení obyvatel této země. Konkrétně v oblasti příspěvků na bydlení se má změnami ušetřit 1,4 mld. Kč ročně. Počet příjemců nově vzniklé sjednocené dávky se sníží zhruba o 90 tisíc. Co se ale s těmito lidmi a jejich rodinami stane? Kde je zpracována analýza dopadů na tyto změny?

Na předminulé schůzi Senátu jsme společně ocenili práci ombudsmana. Téhož ombudsmana, který se ve svém stanovisku k této změně úpravy příspěvků na bydlení vyjádřil: "Tyto změny navíc nedopadnou jen na sociálně nejslabší a nejohroženější skupiny obyvatel, ale mohou zhoršit sociální situaci i stávající střední třídy. Takový zásah státu může znamenat porušení ústavně zaručeného práva na pomoc v hmotné nouzi podle Listiny základních práv a svobod."

Ombudsman dále uvádí, že nejhůře navrhovaná změna dopadne na lidi, jejichž jediným handicapem je fakt, že zestárli nebo mají malé děti a průměrný příjem. "A za této situace – opět cituji – kdy stát nemá žádný záchranný systém, ani reálný plán, jak lidem, kteří se v důsledku navrhované změny ocitnou bez bydlení, pomůže, co s nimi bude dělat. Neexistuje totiž dostatek azylových domů, nocleháren a dalšího krizového bydlení, které by pokrylo vlnu nových bezdomovců, které navrhovaná změna zákona může vyprodukovat."

A konečně ombudsman upozorňuje i na skutečnost, že předložená úprava příspěvků na bydlení neprošla připomínkovým řízením a že tedy došlo k porušení legislativních pravidel vlády. To ale není ani poprvé a určitě ne ani naposled.

Projednávaný balíček změn zákonů obsahuje i další zvýšení DPH. A v této souvislosti musím přiznat, že jsem zaznamenala i pozitivní reakci. Před pěti dny informoval portál Aktuálně cz, o zprávě průmyslové a obchodní komory v Drážďanech, která konstatuje zvýšený zájem českých občanů o nákupy v jejím regionu. Za nákupy tam jezdí lidé nejen z příhraničí, ale i z Prahy a ze severu Moravy. Nakupují téměř vše a utrácejí stále více.

Obdobně, troufám si tvrdit, jsou obchodníci spokojeni i v příhraničních oblastech Rakouska. Jen si nejsem jistá, zda je smyslem opatření České vlády spokojenost německých a rakouských podnikatelů a občanů. Ale možná se mýlím.

Závěrem bych ráda, kdybych mohla, požádala vládu, ale není tady ani pan ministr, zda by nám nemohla pomoci řešit situaci se zaměstnanosti na Znojemsku. Máme tam obce, kde je nezaměstnanost i 60 %. A jsou tam lidé šikovní a pracovat by chtěli. Mnozí z nich by jistě dokázali i jako zaměstnanci vlády zvýšit úroveň řízení této země. Zůstal jim totiž selský rozum a sociální cítění.

Budu hlasovat pro zamítnutí tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

Dle stenozáznamu

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena