Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

Vystoupila jsem proti chystané privatizaci úrazového pojištění

(26.10.2012) Na 26. schůzi Senátu dne 24.10.2012

Senátorka Marta Bayerová: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, opět řešíme v Senátu problém, který je pro správu této země typický. Máme rušit šest let platný zákon, který vlastně nenabyl účinnosti. A proč jí nenabyl? Protože se snad s ním od počátku nepočítalo a byl vlastně přijat jenom proto, aby se reagovalo na výtky z Bruselu a přitom se nic nezměnilo, nebo proto, že měl opravdu zrušit monopol dvou pojišťoven a tento pojistný produkt převést na státní zabezpečení dávkovým systémem spravovaným Českou správou sociálního zabezpečení? O co se tady vlastně hraje?

Zřejmě o 7 miliard ročního výběru z tohoto pojištění. Kdyby ho inkasovala Česká správa sociálního zabezpečení podle zákona, který máme zrušit, dokázala by ho spravovat s náklady ve výši zhruba 2 %. Měla by k dispozici údaje potřebné ke zpracování a mohla by využít synergických efektů společné správy s pojištěním zdravotním, nemocenským i důchodovým. Byly by sice nutné i počáteční náklady, ale dlouhodobě by to bylo velmi efektivní.

Zrušením tohoto zákona se však otevře cesta k privatizaci i tohoto segmentu státní a veřejné správy. Na návrhu příslušného zákona se již pracuje. Uvidíme, v jaké výši bude určena odměna pro soukromé subjekty za výběr a správu pojistného. Ale nyní je to ve výši 11,4 %. Sice pro stát s nepoměrně nižšími počátečními náklady, ale dlouhodobě to bude velmi nevýhodné. Ve hře však ještě budou i již přiznané pojistné nároky ve výši zhruba 70 miliard Kč, které bude třeba dovyplatit, a to zřejmě především ze státního rozpočtu. Podle seriózních odhadů to bude zátěž pro státní rozpočet zhruba 2 – 3 miliard ročně.

Přijetím tohoto návrhu zákona máme schválit něco, s čím kromě předkladatele souhlasí jen zainteresované finanční instituce. Proti jsou odbory, zaměstnanci, značná část občanské společnosti, ale i mnozí zaměstnavatelé. Protože přijetí navrhovaného pozměňovacího návrhu je svého druhu zamítnutím tohoto zákona, budu hlasovat pro pozměňovací návrh a budu v naději, že příští vláda bude hájit spíše zájmy občanů této země než zájmy finančních institucí. Děkuji za pozornost.

 

Dle stenozáznamu

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena