Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

Podpořila jsem evropský tisk k nezaměstnanosti mládeže

(14.12.2013) Na 12. schůzi Senátu, dne 22.8.2013

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovoluji si jenom krátkou poznámku k návrhu vyjádření Senátu k projednávaným tiskům týkajícím se iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

V části II/3 vyjádření se připomíná – cituji: "Významnou roli při řešení otázky nezaměstnanosti mladých lidí hraje efektivní vzdělávací systém, který bude pružně reagovat na potřeby pracovního trhu a bude mladé lidi motivovat k odpovědnému výběru profesní kvalifikace a následně kariérní dráhy." Konec citace.

Chci toto stanovisko podpořit a upozornit na skutečnost, že například u nás na Znojemsku v mém regionu, ale jistě i v dalších příhraničních oblastech, se lze zaměřit i na přeshraniční spolupráci. Například u nás s Rakouskem. Vede mě k tomu zkušenost z jednání s pracovníky Rakouské regionální rozvojové agentury, kteří nám takový návrh nedávno předložili. Jejich základní idea spočívala v tom, že by sousedící regiony zakládaly a provozovaly společná učiliště, střední školy, odborné školy pro obory v regionu potřebné. U nás na Znojemsku by se to mohlo týkat zejména oborů spjatých se zemědělstvím. Mimo jiné výhody by to mělo i tu, že by se na takové projekty mohly čerpat prostředky i z evropských fondů určených na přeshraniční spolupráci.

Uvědomuji si také samozřejmě, že projednávaná iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je zaměřena zejména na ty evropské země, kde je míra nezaměstnanosti mladých lidí do 24 let nejvyšší, například v Řecku je to 58 %, ve Španělsku 55,8 %, v Portugalsku 38 %, a to na celostátní úrovni. V naší zemi taková vysoká míra nezaměstnanosti naštěstí není, ale konkrétně u nás na Znojemsku bohužel se jí v mnoha oblastech blíží. I proto uvedenou evropskou iniciativu vítám a navržené stanovisko podpořím. Děkuji za pozornost.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena