Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

Navrhla jsem zamítnutí zákona o veřejné prospěšnosti

(14.12.2013) Na 13. schůzi Senátu, dne 12.9.2013 - návrh zákona byl následně zamítnut

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně. Úvodem mého vystoupení mi dovolte osobní poznámku. Předně, jak jsem zde již v souvislosti s projednáváním církevních institucí uváděla vím, že moji voliči jsou i lidé věřící a já si jich velice vážím. Stejně tak si vážím mnohých církevních hodnostářů, odborářů, ale i těch zaměstnavatelů, kteří se ke svým zaměstnancům chovají slušně. Moje následující výhrady vůči projednávanému návrhu zákona o statutu veřejné prospěšnosti tak nejsou zaměřeny proti nim. Ale nyní k věci.

Jak asi tušíte, jde mi o pátý paragraf projednávaného návrhu zákona, uvádějící činnosti, které mají být považovány za veřejně prospěšné. Tam jsou pod body A až Y uváděny činnosti, které lze považovat za prospěšné bez ohledu na to, kdo je provozuje. S tím problém nemám. Z bodů Z až ZB jsou však tyto činnosti přímo, či nepřímo vázány na subjekt, který je provozuje, a to bez ohledu na to, zda jsou skutečně veřejně prospěšné. Nepřímo je to v případě vyznávání náboženské víry a poskytování duchovní pomoci, kde jde o lidi věřící, či církve a náboženské společnosti. Přímo pak u činnosti odborových organizací a organizací zaměstnavatelů.

Chceme tím jako zákonodárci ustanovit, že veškeré činnosti věřících, církví, náboženských společností, odborových organizací a organizací zaměstnavatelů jsou veřejně prospěšné? Opravdu nám není jedno, jaké jsou to činnosti? Nikdo z nás si nedovede představit, že některé činnosti těchto subjektů mohou být i společensky nebezpečné? Proč tedy neuzákoníme i to, že veřejně prospěšná činnost je i veškerá činnost bezvěrců? Proč by to neměla být například i činnost politických stran? Proč by pak neměla být veřejně prospěšná i jakákoliv lidská činnost?

Veřejnou prospěšnost nelze podle mého názoru vázat na subjekt, ale na charakter jím provozované činnosti. Body Z až ZB pátého paragrafu projednávaného zákona tak považuji za nelogické a nesystémové. Navíc tento návrh zákona zbytečně komplikuje veřejně prospěšné aktivity.

Mělo by stačit, že případné zisky z takové činnosti se musí vracet do činnosti samé, že si je nelze dělit mezi majitele společností. Nemluvě o tom, že hrozí zavelení soudů novou agendou.

Vzhledem k výše uvedenému návrhu – navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena