Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

Nový občanský zákoník jsem označila za normu do značné míry mafiánskou

(14.12.2013) Na 13. schůzi Senátu, dne 12.9.2013

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, pane ministře. Když jsem si pročítala stanovisko našich legislativců k tomuto návrhu zákona, připadala jsem si jak ve zlém snu. Snad ještě nikdy jsem se nedočetla, že v návrhu zákona se – cituji – "bez jakékoliv logiky "plynule" přechází z jednoho znění zákona do druhého, přičemž je na adresátovi, aby si pracně zjišťoval, do kterého znění zákona se úprava hodí". Konec citace.

Navíc se pak ještě pod čarou zdůrazňuje, že ani legislativec s mnohaletou praxí nedokáže odhalit, v jakém znění zákona se vlastně pohybuje.

Kritici stávající rekodifikace soukromého práva obecně uvádějí, že jen vyvolává značné zmatky. Prý nové úpravě nerozumějí nejen občané, ale často ani soudci či advokáti. Zřejmě však ani legislativci a zákonodárci – při vší úctě k vám všem, kteří tomu rozumíte.

Tady bych mohla své vystoupení ukončit s přesvědčením, že jsem dostatečně zdůvodnila, proč v hlasování podpořím zamítnutí tohoto návrhu zákona. Neodpustím si však ještě jednu poznámku. Týká se institutu tzv svěřeneckého fondu.

Je to již zhruba půl roku nebo trošku víc, co jsem četla zajímavý článek přední české advokátky Vladimíry Glatzové, která je členkou představenstva České advokátní komory a zástupkyní České republiky, v Evropském fóru mezinárodního sdružení advokátů. V onom článku reagovala na návrh zrušit listinné akcie na majitele. Uznala, že to může mít v rámci boje s korupcí svůj význam, ale současně uvedla i následující:

Opět cituji: "Od 1.1.2014 má začít platit i nový občanský zákoník. Jako na zavolanou zavádí tzv svěřenecký fond. Kouzlo, o kterém se našim korupčníkům dosud snívalo. Anonymní majetek v čisté podobě. Člověk, který jej bude spravovat (svěřenecký správce), bude sice v katastru nemovitostí, v bance, či v seznamu akcionářů zaspán jmenovitě. Každému je jasné, že majetek spravuje pro jiného. A pro koho? V podstatě pro nikoho – pro fond samotný. Užívat majetek, inkasovat příjmy bude tzv "obmyšlený".

Kdo jím je, se nedozvíme. Vzpomeňme si na hledání vlastníka toskánské vily, ve které se svého času slunili všichni naši – pozor, cituji, to nejsou moje slova – "pořádní chlapi s gulema". Skončili jsme leda u brány lichtenštejnského anštaltu, což je obdoba takovéhoto fondu. Skutečného vlastníka vily nikdy nenajdeme. A náš nový občanský zákoník nabízí podobný nástroj jako je anštalt, přímo na domácí půdě..." Konec citace paní doktorky.

K tomu pak advokátka Glatzová poznamenala, že je to stejné jako by vláda před anonymním vlastnictvím pečlivě utěsňovala každou skulinku oken, ale současně mu okna dokořán otevřela. A aby toho nebylo málo, jistě jste si všimli, že v projednávaném návrhu zákona je takovýto anonymní majetek zdaňován pěti procenty.

Pan bývalý ministr spravedlnosti tady nedávno – teď nevím, kdy – zdůvodňoval potřebu rekodifikace soukromého práva tím, že stávající úprava je převážně komunistická. Já si k tomu dnes dovolím poznamenat, že onu převážně komunistickou právní úpravu nahradila bývalá vládní koalice právní úpravou do značné míry mafiánskou.

Nejen tím, co zavádí ale i tím, jak to zavádí.

Děkuji vám za pozornost.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena