Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

Vystoupila jsem k návrhu změn jednacího řádu Senátu

(14.12.2013) Na 16. schůzi Senátu, dne 27.11.2013

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, když tady zazněl návrh, že se možná dostane zákon znovu do výborů na projednání, proto jsem se rozhodla vystoupit k němu. Již včera na výboru jsem měla dvě připomínky. První se týkala skutečnosti, že v rámci změn jednacího řádu zřejmě nepohneme se lhůtou, kterou na projednávání zákonů máme v Senátu a je daná ústavou. Měli bychom opravdu seriózně zvážit možné dopady navrhovaných změn na kvalitu našeho jednání. Bylo by nešťastné, kdybychom ve snaze zkvalitnit projednávání zákonů v Senátu, dospěli ke zcela opačnému výsledku.

Druhá poznámka se týká toho, že bychom si myslím měli v našem jednacím řádu určit maximální možnou lhůtu pro šetření ve věci podané petice. Z mnohých jednání s petenty totiž vím, že neexistence této závazné lhůty chápou jako projev neúcty Senátu k občanům, kteří se na něj s peticí obracejí.

Mám např. zkušenost s šetřením ve věci petice k bytům OKD, což je problém dodnes ještě velmi komplikovaný. I na základě této zkušenosti si troufám tvrdit, že i pro prošetření ve značně komplikovaných věcech by mohla být maximální lhůta tří měsíců dostačující.

Jestliže dojde k vrácení návrhu, dodám pozměňovací návrh do výboru. Děkuji za pozornost.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena