Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

Podpořila jsem návrh zákona omezujícího možnost výkupu kradených kovů

(20.12.2013) Na 17. schůzi Senátu, dne 18.12.2013

Vážený pane předsedající. Prosím vás, chci upozornit své kolegy, ať mě nepřemlouvají, ať to stáhnu, protože ať si to také poslechnou. Já jsem také poslouchala.

Takže vážené kolegyně, kolegové, jak jste si asi všimli, připojila jsem se pod návrhy tisků 194 a 196 s vědomím, že řeší problémy značně kontroverzní. Jsou to však také problémy, ale dlouhodobé, stále neřešené, či řešené jenom částečně a možná dokonce kontraproduktivně. To se týká i tohoto návrhu zákona, týkajícího se výkupu surovin. I u nás na Znojemsku máme případy krádeží různých předmětů drahých kovů, které pak končí ve výkupnách. I u nás takové krádeže přímo ohrožují zdraví i život občanů. Něco se s tím prostě zkrátka udělat musí.

Dostali jsme k dispozici stanovisko advokáta – objednané sdružením výkupců a zpracovatelů druhotných surovin. Obsahuje i názor, že je tento návrh zákona protiústavní. Nechme tedy na našich legislativcích, ať se k tomu vyjádří. Snažila jsem se získat podklady České obchodní inspekce ke kontrolám ve výkupnách surovin a jejich výsledkům.

Takže jen namátkou – v první polovině roku 2012 provedla ČOI kontroly ve zhruba 200 výkupnách a porušení zákona zjistila u třetiny z nich. Ve druhém čtvrtletí letošního roku bylo provedeno 85 kontrol a závady byly zjištěny ve 43 provozovnách, tedy v polovině. Nejčastější závadou jsou sice nevhodná měřidla, ale druhou nejčastější je porušování povinné evidence osob, které suroviny do výkupu přivezly.

Průměrná výše pokut za porušení povinnosti výkupen byla udělena ve výši zhruba 8 000 Kč, což je směšné. Jsem si vědoma, že je tento problém značně komplikovaný. Něco by si k němu měla říct i Policie ČR, samotní zástupci výkupen, naši kolegové – starostky, starostové, zástupci České obchodní inspekce a ještě další. Je velmi pravděpodobné, že návrh tohoto zákona dozná určitých změn. Přesto nebo právě proto budu hlasovat pro propuštění zákona do výboru. Děkuji vám za pozornost.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena