Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

Doporučila jsem hledat i nové formy boje s chudobou a nezaměstnaností

(30.1.2014) Na 18. schůzi Senátu, dne 29.1.2014

Senátorka Marta Bayerová:  Vážený pane předsedající, pane premiére, kolegyně a kolegové. Hned úvodem chci ubezpečit, že nehodlám prosazovat žádné změny v předloženém návrhu usnesení, v hlasování ho podpořím. Dovolím si k tomu ale několik poznámek. Zdá se mi totiž, že se stále motáme v kruhu, že východisko z narůstající chudoby, sociálního vyloučení a nezaměstnanosti je třeba hledat daleko odvážněji a mimo stávající postupy

 

 

Chtěla bych v této souvislosti upozornit i na takové návrhy řešení, jako je například zavedení základního příjmu. Mnozí z vás asi zaregistrovali, že i v České republice skončila začátkem tohoto roku kampaň za podporu Evropské občanské iniciativy za nepodmíněný základní příjem. Skončila bohužel neúspěšně. Z požadovaných 16 500 podpisů v České republice jich byla získána asi čtvrtina a z potřebného milionu podpisů v celé EU se podařilo získat zhruba polovinu. Nic to však nemění na tom, že zavedení základního příjmu by mohlo zajistit pro nejchudší obyvatele EU alespoň elementární podmínky pro jejich lidskou důstojnost.

 

Příčiny neúspěchu této Evropské občanské iniciativy si snad její organizátoři správně vyhodnotí. Podle mého názoru to mohlo být i tím, že požadavek na zavedení všeobecného nepodmíněného individuálního a dostatečně vysokého základního příjmu byl maximalistický. Již to mohlo mnohé šokovat a odrazovat. Jinak má ovšem požadavek zavedení základního příjmu své stoupence nejen mezi občanskou společností, ale i mezi mnohými renomovanými ekonomy. Stoupencem základního příjmu v Německu je například i šéf hamburského Institutu pro světovou ekonomiku Thomas Straubhaar. Zavedení základního příjmu považuje za svého druhu daňovou reformu, která sloučí různé kanály přerozdělování daní do jednoho. Výši základního příjmu pro každého při stávajících daních odhaduje na 600 až 700 euro měsíčně. Pokud by měl být základní příjem vyšší, musely by se daně přiměřeně zvedat nebo omezovat kruh osob, které by ho dostávaly.

 

Téma základního příjmu podle něj inspiruje k novému přemýšlení o sociálním státě. To je mi také na myšlence základního příjmu to nejsympatičtější. Proto jsem se do kampaně na podporu uvedené evropské iniciativy rovněž zapojila. Je to nový pohled, nový způsob přemýšlení nad narůstající chudobou a nezaměstnaností nejen u nás, ale i v celé Evropě.

 

Je přece evidentní, že na trhu práce ubývá nabídek práce placené. Přibývá však práce dosud neplacené, jako jsou mnohé aktivity v oblasti sociální péče, vzdělávání, ochrany životního prostředí apod. Základní příjem by mohl umožnit, aby se lidé zabývali těmito pracemi. Nepodceňuji význam opatření navrhovaných v projednávaném dokumentu, ale zdálo se mi to málo. Musíme hledat jiná řešení, jakkoliv se nám mohou zpočátku zdát nesmyslná. Děkuji vám za pozornost

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena