Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

Navrhla jsem, aby vláda informovala Senát o jednáních o TTIP

(1.8.2014) Na 23. schůzi Senátu, dne 23.7.2014 - Senát můj návrh podpořil

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, v zásadě souhlasím s návrhem usnesení Senátu k tomuto tisku. Mám však k němu pozměňovací návrh, týkající se probíhajících jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy o dohodě o Transatlantickém obchodním a institučním partnerství, tak zvaná dohoda, já to řeknu česky, TTIP. V podkladovém materiálu je jí věnována pouze jedna stručná věta, konstatující, že jednání o dohodě probíhá. Jde však o dohodu zásadní, která může značně ovlivnit každodenní život občanů této země. Evropská komise k ní vyhlásila veřejné konzultace a minulý týden se uskutečnilo v Bruselu již šesté kolo jednání o této dohodě.

Jednání probíhají dosud za zavřenými dveřmi. Informace o jejich obsahu a možných dopadech prosakují jen útržkovitě. Tak například z již zmíněného vyhlášení veřejné konzultace je ale zřejmé, že se jedná i o následujících zásadních otázkách: Za prvé – zda dohoda ohrozí evropské standardy v oblasti práva pracovního, sociálního, zdravotního, ochrany spotřebitele apod. Za druhé – zda dohoda umožní investorům žalovat státy v rámci stávajících pravidel arbitrážního řízení, zda budou tato pravidla upravena ve prospěch investorů či států, případně zda budou tato pravidla formulována zcela nově.

Vzhledem k významu těchto témat si dovoluji navrhnout následující doplnění usnesení Senátu k tomuto tisku, a to tak, že do části čtvrté – žádá vládu, doufám, že jste dostali pozměňovací návrh na stůl – za odstavec a) se bude vkládat nový odstavec b) - na příští jednání schůze Senátu předložila informace o průběhu jednání o dohodě TTIP a o stanovisku vlády ke sporným otázkám obsaženým ve výzvě Evropské komise k veřejné konzultaci k této dohodě.

Děkuji vám za pozornost.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena