Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

Podpořila jsem návrh na vznik evropské s.r.o. s jedním společníkem

(1.9.2014) Na 24. schůzi Senátu, dne 27.8.2014. Ve vystopení jsem odkazovala I na zkušenosti malých a středních podnikatelů I OSVČ z našeho regionu.

Vážená paní předsedkyně, předsedající, vážené kolegyně a kolegové.

 

Já se omlouvám, trošku jsem zaspala, já jsem řešila jiné problémy, ale dovolím si k projednávanému tisku jen několik poznámek. A potom v podrobné rozpravě i návrh na změnu usnesení.

 

Protože jsme příhraniční region, působí mnoho našich podnikatelů v sousedním Rakousku. Většinou jsou to podnikatelé ze sektoru malého a středního podnikání, často i jen osoby samostatně výdělečně činné, zejména řemeslníci. S některými z nich jsem tento návrh směrnice konzultovala a chtěla jsem znát jejich názor na případnou prospěšnost vzniku tohoto nového evropského podnikatelského subjektu.

 

A musím říct, že jsem byla docela překvapená. Většina z nich totiž vznik společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem přivítala. Zejména kvůli jednoduchosti jejího založení a samozřejmě i proto, že je to velmi levný způsob vzniku podnikatelského subjektu, který chrání osobní majetek podnikatele v případě bankrotu.

 

V této souvislosti jsem si vyslechla i několik příběhů o tom, jak znojemský řemeslník nedostal za odvedenou práci v Rakousku zaplaceno, a to ani za materiál, který si musel sám zakoupit. Kdyby měl v Rakousku registrovanou společnost s ručením omezeným s jediným společníkem, byla by jeho pozice při vymáhání takové pohledávky daleko silnější. Z hlediska nákladů na provoz takové společnosti v Rakousku, zejména v jeho příhraničí, mohou prý být jen nemnoho vyšší než náklady v našem regionu. Ať se to týká poplatku za sídlo, účetní služby apod. Samozřejmě, že třeba ve Vídni by byly náklady daleko vyšší.

 

V diskusi jsme se dostali k tomu, zda takový subjekt neusnadní nepoctivé podnikání? Zda se nemůže stát nástrojem podvodníků? Byla jsem přesvědčována o tom, že ten, kdo má v podnikání podvodné úmysly, může využívat jakýkoli podnikatelský subjekt, od živnosťáku až po evropskou akciovou společnost. Ba dokonce je to prý tak, že čím větší podvodník, tím noblesnější firma.

 

Říkám to zde zejména proto, že mám výhrady k návrhu usnesení Senátu k tomuto tisku.

 

Berte je, prosím, jako návrhy na změnu tohoto usnesení, a to pouze ve dvou slovech. Předně si myslím, že v části dvě je za číslovkou první formulace "je přesvědčen", příliš kategorická. Já třeba po zmíněných rozhovorech o pravdivosti následujícího textu navrhovaného usnesení jsem přesvědčena o tom, že to takto není. Formulaci "je přesvědčen", doporučuji nahradit slovy "obává se". Ale to bych dala v podrobné rozpravě.

 

Další návrh souvisí s tím, že společnost s ručením omezeným s jediným společníkem mohou zakládat nejen právnické osoby, v tom případě, jsou to i jejich dceřiné firmy; mohou je zakládat i osoby fyzické, pak se ale o dceřiné firmy ale nejedná. Pak je zde ale slovo "dceřiné" v textu usnesení v bodu 2, paragraf 1 nepatřičné. Doporučuji nahradit ho slovem "takové".

 

Navrhovanou změnu usnesení máte rozdanou, myslím, na stolech. Uvidíme v podrobné rozpravě. Děkuji vám za pozornost.

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena