Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMMůj region

Můj region

Selský dvůr

Na dovolené v Holašovicích

(1.9.2013)

Krátkou dovolenou jsme s manželem a našim jezevčíkem prožili v penzionu "Selský dvůr" v  Jihočeské obci Holašovice (obec v roce 1995 zahrnuta do přírodního a kulturního dědictví UNESCO). Byl to opravdu příjemný odpočinek ze současného shonu.

Petice "NE jaderným zbraním!"

(1.8.2013)

                                                      
                                        
Conselho Português para a Paz e Cooperação

                            (  PortugalskýVýbor pro mír a spolupráci )

 

 

                                  

Vzpomínka na Hirošimu a Nagasaki

 

 


                                       N E  jaderným zbraním


Svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki  Spojenými Státy  6. a 9. srpna 1945 způsobilo  stovky tisíců nevinných obětí. Důsledky tohoto barbarského činu jsou až dodnes.
Lidstvo stále ještě ohrožuje použití zbraní hromadného ničení, zejména jaderných zbraní.
Odhaduje se, že existuje více než 20.000 jaderných hlavic, které jsou roztroušeny po celé
planetě - skladovány ve vojenských zařízeních. Kromě toho, tisíce lidí, připravuje tyto zbraně k použití - ve vojenských základnách pro pozemní, vzdušné a námořní síly.

 

 

 

 

 

Hrozbou je skutečnost, že USA stále uvádějí ve své vojenské doktríně použití jaderných zbraní jako první- preventivní úder proti i „nejaderným“státům, ve kterých pokračuje převážně neřízený,chaotický ,nepředvídatelný vývoj s nekontrolovatelnými změnami, vedoucí k ozbrojeným konfliktům vyvolanými zásahy západních mocností může dojít k použití nelegálních zbraní a zbraní hromadného ničení. Tato situace zvyšuje nebezpečí eskalace násilí a hrozbu šíření války v obrovských regionech, čímž ohrožuje potenciálně přežití lidstva.

Národy čelí velkému  nebezpečí, které je podpořeno agresivitou vojensko-politického bloku - jako NATO - a náchylnosti k vojenské cestě a uchýlení se  k brutální ničivé síle jaderných zbraní na lidskou společnost,  jakož i na životní prostředí.

 

 

 

 

Budoucnost lidstva  zajistí pouze svět bez válek a jaderných zbraní.
Pro štěstí budoucích generací, a na památku obětí Hirošimy a Nagasaki, požadujeme:

• Respekt ke svrchovanosti a územní celistvosti států;
• všechny státy se musí zdržet  hrozby silou nebo použití síly v mezinárodních vztazích a         zavazují se řešit mezinárodní konflikty v souladu se zásadami Charty OSN a Helsinského závěrečného aktu pokojně;
všechny státy, které vlastní jaderné zbraně, se musí zdržet použití jaderných zbraní;
- všechny státy se zavážou k plnému zákazu jaderných zkoušek a vývoji jaderných zbraní
zákaz militarizace vesmíru;
• dosažení všeobecného (univerzálního) závazku k zákazu všech jaderných
zbraní a zbraní hromadného ničení;
• podporovat opatření nezbytná k zajištění světové bezpečnosti, demilitarizaci
mezinárodních vztahů a globální a kontrolované odzbrojení

 

 


CPPC
Portugalský Výbor pro mír a spolupráci

 

 

 

 

 

 

Občanské sdružení VOJÁCI PROTI  VÁLCE - Česká republika.

 

 

 

 

Občanské sdružení „ Vojáci proti válce“se připojuje k Petici  Portugalského výboru pro mír a spolupráci „ NE  JADERNÝM  ZBRANÍM“. Statisíce mrtvých a trpících obětí zločinného jaderného útoku na Hirošimu a Nagasaki dokazuje, že lidská civilizace na Zemi může přežít pouze ve světě bez jaderných zbraní.  Plně podporujeme požadavky uvedené v Petici, které jsou v naprostém souladu s Chartou OSN.

 

 

 

 

Praha 1.srpna 2013

 

 

 

 

Z pověření Republikové Rady sdružení – předseda VPV – plukovník v.v.Jiří  Bureš

 

 

                                    členové RR VPV -  gen.por.Oskar  Marek

 

 

                                                                 -   gen.mjr.Michal Gondek

Podpora senátorky:

Souhlasím s peticí Portugalského výboru pro mír a spolupráci a s jejich požadavky upevnění míru. Zejména dodržování Charty OSN a Helsinského závěrečného aktu. Stejně tak budu usilovat o zákaz jederných zbraní. RNDr.Marta Bayerová senátorka PČR a zastupitelka města Znojma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena