Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMMůj region

Můj region

Z Bruselu zní "NE NATO"

(17.10.2010)

Z Bruselu zní  NE NATO.

 

Ukončit válečné akce NATO a USA na cizích územích, ukončit okupaci suverénních států ozbrojenými silami NATO a USA,  zrušit cizí vojenské základny na cizích územích, zakázat budování cizích vojenských základen, a přítomnost cizích ozbrojených sil na cizích územích, důsledné jaderné odzbrojení a rozpuštění NATO.

     Toto jsou hlavní požadavky Lisabonské výzvy v souvislosti s připravovaným konáním summitu NATO v listopadu t.r. v Lisabonu. Tuto výzvu podpořilo do 17. září t.r. 32 mírových a protiválečných organizací ze všech kontinentů.

     K projednání Lisabonské výzvy vydané Portugalským výborem pro mír a spolupráci ( CPPC ) byla ve dnech 11. a 12. října  t.r. organizována mezinárodní konference. Tato konference proběhla v Bruselu v budově Evropského Parlamentu za účasti  40 delegátů z 31 různých mírových a protiválečných organizací z 22 zemí. Jednalo se o společné zasedání sekretariátu Světové Rady Míru a Regionální konferenci. Jednání se zúčastnilo 11 ze 13 členů sekretariátu SRM, mezi nimi také  SOCCORO  GOMES presidentka SRM. Konference se zúčastnili také zástupci Indie, Vietnamu, Západní Sahary, Sýrie, Grúzie a 2 členky parlamentu Kuby. Z ČR byli na konferenci přítomni J.Bureš- předseda o.s. Vojáci proti válce a J. Kroupa člen Rady VPV.

     President CPPC  Rui Namorodo Rosa ve svém vystoupení zopakoval  požadavky Lisabonské výzvy vůči NATO a důvody, které k těmto požadavkům vedou, tj. ochrana a upevnění světového míru Připomněl přepadení  a bombardování Jugoslávie, ozbrojené intervence USA a NATO v Iráku, Afghánistánu ale i jinde včetně porušování mezinárodního práva, obcházení RB OSN, okupace suverénních států, válečné zločiny, kterých se ozbrojené síly USA a NATO na okupovaných územích dopouštějí. Informoval o aktivitách CPPC při podpoře Palestinského hnutí, Kuby, Západní Sahary a zejména přípravě Anti - .summitu NATO v listopadu t.r.Petici podporující Výzvu podepsalo k 17. září 2010 30 000 osobností a 104 organizací. Jedná se o různorodé organizace, sdružení a hnutí ( odboráři, studenti, ženské organizace, zdravotníci, rybáři, zahrádkáři,umělci, vědecké instituce, náboženské organizace a po. ).Navštívili také parlament a hovořili s poslanci  o protiústavnosti cizích vojenských  základen a přítomnosti cizích ozbrojených sil na území Portugalska a vysílání ozbrojených sil Portugalska k zahraničním intervencím.

     Výkonný tajemník SRM  Iraklis Tsavdaridis ve svém vystoupení m.j. upozornil na závažnost a důležitost listopadového summitu NATO, na kterém bude přijata Nová strategická koncepce NATO určující aktivity NATO do r. 2020. V této Nové koncepci se v podstatě základní politický  směr NATO a USA  nemění. Zmínil rovněž  obrovské výdaje na zbrojení a agresivní akce NATO – USA. Uvedl. že okupací Iráku vojsky USA a spojenců došlo k jeho rozrušení a vznikl obrovský problém pro obyvatele Středního východu..

    President  Bělehradského fóra pro mír a spolupráci Zivadin Jovanovič znovu informoval o důsledcích přepadení a  bombardování Jugoslávie ozbrojenými silami USA a NATO, porušení mezinárodního práva v této souvislosti, ztrátách na lidských životech a obrovské materiální škody.

     V některých vystoupeních mimo ostré kritiky NATO a USA, která zazněla v podstatě od všech diskutujících byly i některé návrhy směřující ke zefektivnění činnosti SRM. Např. Frank Bochow – SRN z Evropského mírového fóra navrhuje vytvoření mostu z mírových a protiválečných organizací mezi Evropou – EU a např. Běloruskem, Ukrajinou, Litvou apod.. Uvádí také, že ozbrojené síly SRN jsou v Afghánistánu v rozporu s ústavou SRN.

     V průběhu konference byly podány zprávy regionálních koordinátorů k akcím v jejich působnosti v kampani proti NATO – Amerika, Asie, Evropa, Střední Východ. Ve všech těchto zprávách byla potvrzena jednoznačná podpora  Lisabonské výzvě.

 

     Naše delegace ve svém vystoupení (2 x ) jednak informovala o akcích v rámci kampaně proti NATO v ČR a jednak upozornila na nebezpečí budování vojenských základen USA  i pod hlavičkou NATO, zejména k rozmístění prostředků protiraketové obrany USA včetně teritoria ČR. Upozornili jsme také na některé skutečnosti –pasáže ve smlouvě RF – USA týkající se jaderného odzbrojení, které mohou vzbudit nedůvěru a ve svém důsledku narušit strategickou stabilitu. Mimo vyjádření podpory všeobecnému požadavku na definitivní rozpuštění NATO a řešení zajištění bezpečnosti Evropského kontinentu jiným způsobem jsme uvedli následující náměty ( požadavky ):

l.  Pozastavení členství evropských států ve vojensko-bezpečnostních strukturách NATO a  účast v akcích s nasazením ozbrojených  sil států mimo rámec čl..5 a 6  Waschingtonské smlouvy  z r.1949 – zakládací smlouva NATO.

2. Zákaz použití, výroby,zdokonalování a skladování zbraní hromadného ničení, jejich šíření spolu s jejich úplnou – bezpodmínečnou  likvidací, zavazující  všechny státy , pod účinnou mezinárodní kontrolou..

3.  Zmrazení a postupné snižování výdajů na zbrojení a stavů ozbrojených  sil členských států

     NATO i EU.

4.  Závazek členských států NATO i EU a dalších evropských států  zrušit a v době míru nepřipustit na svém území existenci a budování cizích vojenských základen ,včetně základen Národní protiraketové obrany USA (NMD), jakož i přítomnost cizích ozbrojených sil .

     Ve všech diskusních vystoupeních, i v soukromých rozhovorech mimo jednání se projevovala vzájemná podpora a pochopení specifičností podmínek a z toho plynoucích akcí jednotlivých organizací. Naprostá shoda se projevila v kritice činnosti USA ve světě, jejich agresivita  a bezohlednost hraničící se zločinností v touze po ovládnutí materiálový i lidských zdrojů planety.

     Representanka  mírového hnutí USA – USPC  CATHREEN  GOODMAN ve svém vystoupení popřála přítomným členkám Parlamentu Kuby  hodně sil a štěstí v jejich činnosti, omluvila se za blokádu Kuby. Kriticky se vyjádřila o činnosti USA zejména jejich ozbrojených sil ve světě. ( Irák, Afghánistán apod. i za oběti které tato agresivní činnost způsobila).

     V závěru konference bylo dohodnuto , že akce v rámci kampaně proti NATO budou v jednotlivých zemích realizovány podle místních podmínek a vedeny na podporu Lisabonské výzvy s vyústěním  na Generální demonstraci v Lisabonu ve dnech konání summitu.

     Zásadní pasáže z projevů presidentky SRM SOCCORO  GOMES, generálního sekretáře SRM  ATHANASIOS  PAFILIS týkající se jak připravovaných akcí, tak také další perspektivou činnosti SRM uvedeme v nejbližší době v českém překladu. Stejně tak některé podstatné části jiných přáspěvků.

 

                                                                                                                     Jiří  Bureš

                                                                                                                  Předseda VPV

 

                                                                                                                     Josef  Kroupa

                                                                                                                   Člen rady VPV

  

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena