Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMMůj region

Můj region

Z Bruselu potvrzeno – NE NATO - NE VÁLKÁM USA

Z jednání org. Světové rady míru (30.10.2011) Ve dnech 17. a 18.10.2011 se v Bruselu sešli na mezinárodní konferenci zástupci členských organizací Světové rady míru.

Ve dnech 17. a 18.10.2011 se v Bruselu sešli na mezinárodní konferenci zástupci členských organizací Světové rady míru. Celkem 43 delelgátů z 25 států zastupovalo 28 mírových a protiválečných organizací prakticky z celého světa.  Tato konference proběhla v Bruselu v budově Evropského Parlamentu. Jednalo se o společné zasedání sekretariátu Světové Rady Míru a Regionální konferenci regionu Evropa. Mezi delegáty mimo evropských států byli také zástupci Brazílie, Indie, Nepálu, Konga, Venezuely, Kanady, USA, Palestiny, Iránu a Jižní Afriky. Konference se zúčastnili – presidentka SRM Socorro Gomes, generální tajemník SRM Athanasis Pafilis, výkonný tajemník SRM a president pořádající organizace a koordinátor regionu Evropa Rui Namorado Rosa.

          První den jednání byl věnován zprávám regionálních koordinátorů a diskuzi k předloženým dokumentům. Na konferenci v diskusi vystoupilo 32 delegátů. President CPPC  Rui Namorodo Rosa ve svém vystoupení zopakoval požadavky Lisabonské výzvy vůči NATO a důvody, které k těmto požadavkům vedou, tj. ochrana a upevnění světového míru Připomněl přepadení  a bombardování Jugoslávie, ozbrojené intervence USA a NATO v Iráku, Afghánistánu, Libyi, ale i jinde včetně svévolného porušování mezinárodního práva, obcházení RB OSN, okupace suverénních států, válečné zločiny, kterých se ozbrojené síly USA a NATO na okupovaných územích dopouštějí. Informoval o aktivitách CPPC při podpoře Palestinského hnutí, Kuby, apod.

      Prezidentka SRM ve svém vystoupení m.j. kritizovala 2 projevy prezidenta Obami. 28.3.t.r. pronesený na Georgie Washington Univerzity, že cituji“  přestože bezpečnost USA není přímo ohrožena, mohou začít vojenské akce v případě genocidy v kterékoliv zemi „.(  zda probíhá genocida určují USA). Další 24.5.t.r. v Britském parlamentu že cituji“ USA neuznávají práva národů, ale práva občanů. Národní  suverenita je lež, když jsou uvnitř státu zabíjeni lide“. Kritizovala rovněž taktiku USA v agresivních akcích – používání bezpilotních letadel a jednotek speciálních sil v akcích řízených CIA, ve kterých bylo zabito tisíce údajných členů Al Kajdá a Talibánu na území Pakistánu, Afghanistánu a Jemenu.

         V diskusi se projevila naprostá jednota v postojích k NATO. Všichni delegáti ve svých vystoupeních mimo informace o situaci ve svých zemích odsoudili agrese NATO a USA proti členským státům OSN a podpořili požadavek na rozpuštění NATO. Kanadský delegát upozornil, že ve velké části zemí budou volby a je třeba v rámci kampaně dosáhnout změny vlád podporujících  agresivní války NATO a USA. Formuloval úkoly kanadského mírového hnutí: vystupovat proti účasti ve válkách USA/NATO, proti pro-sionistické politice vlády, proti zbrojení Kanady, za rozpuštění NATO, proti politice vlády na zřizování vojenských základen v zahraničí, spolupracovat s Kubou  v úsilí o  osvobození“5 „ a zrušení ekonomické blokády Kuby. Delegát USA upozornil na obrovskou nezaměstnanost v USA. Kritizoval politiku vlády: pokračuje ve válkách v Afghanistánu, Iráku, rozpoutala válku v Libyi, pokračuje blokáda  Kuby, podporuje tzv. rozhovory s Izraelem o nastolení míru a uplatňuje právo veta v Radě Bezpečnosti proti rezoluci podporující Palestinu, neustále rostoucí výdaje USA na zbrojení dosahuje již 58% celého rozpočtu, neustále rozšiřuje vojenské základny po celém světě, vyvolává nové imperialistické války, snaží se o světovou dominanci USA v oblasti politické i vojenské; minority, studenty, staré občany považuje za občany 2 a 3 kategorie, migranty jako kriminální živly. Americká společnost je stále více frustrována, nemá žádný program, není žádná strana stojící na straně občanů a pokroku.

Naše delegace ve svém vystoupení informovala o současném stavu v ČR, potvrdila vyjádření delegáta USA, že v občanských aktivitách v současné době převažuje ekonomická problematika a otázky míru, NATO apod. jsou dočasně odsouvány do pozadí. Dále  podpořila požadavky:

Ukončit válečné akce NATO a USA na cizích územích, ukončit okupaci suverénních států ozbrojenými silami NATO a USA,  zrušit cizí vojenské základny na cizích územích, zakázat budování cizích vojenských základen, a přítomnost cizích ozbrojených sil na cizích územích, důsledné jaderné odzbrojení a rozpuštění NATO.

     Ve všech diskusních vystoupeních, i v soukromých rozhovorech mimo jednání se projevovala vzájemná podpora a pochopení specifičností podmínek a z toho plynoucích akcí jednotlivých organizací. Naprostá shoda se projevila v kritice činnosti USA ve světě, jejich agresivita  a bezohlednost hraničící se zločinností v touze po ovládnutí materiálový i lidských zdrojů planety.

     V závěru jednání bylo schváleno konat v roce 2012 celosvětové shromáždění

na úrovni shromáždění v Caracasu v roce 2008 a to v Nepálu.

     Zásadní pasáže z projevů presidentky SRM SOCCORO  GOMES, generálního sekretáře SRM  ATHANASIOS  PAFILIS týkající se jak připravovaných akcí, tak také další perspektivou činnosti SRM uvedeme v nejbližší době v českém překladu. Stejně tak některé podstatné části jiných příspěvků.

                                  

                                            Jiří Bureš

                               předseda o.s. Vojáci proti válce

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena