Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMMůj region

Můj region

S T A N O V I S K O

Zasedání VpV (20.11.2011)

občanského sdružení VOJÁCI  PROTI  VÁLCE

         k roztáčení nového kola zbrojení.My účastníci Republikového shromáždění o.s. „ VOJÁCI  PROTI  VÁLCE“ – generálové a důstojníci ozbrojených složek ČR ve výslužbě, vycházeje ze Stanov Sdružení a programového prohlášení a na základě svých profesních znalostí považujeme za svou povinnost upozornit vládu a zejména občany ČR na nebezpečí, které vznikne ne jen pro ČR a její občany novým kolem zbrojení zejména jaderných mocností.

 

     S politováním konstatujeme, že naše upozorňování na nedostatky ve smlouvě USA-Rusko o omezení strategických zbraní bylo opodstatněné. I přes velké škrty ve státních rozpočtech, mající značný negativní dopad zejména v sociální oblasti, výdaje na zbrojení jednotlivých států mají vzestupný trend. Spojené státy na modernizaci svého jaderného potenciálu počítají v příští dekádě 700 miliard dolarů. Modernizují a rozšiřují svůj jaderný potenciál i ostatní státy  vlastnící jaderné zbraně a některé další státy o získání jaderných zbraní usilují. To vše navzdory rétorice o odzbrojení a „světě zbaveném jaderných zbraní“. Značnou roli v tomto směru hraje setrvávání USA na realizaci záměru vybudovat spolehlivou protiraketovou obranu svého území.

 

Svým způsobem o tom svědčí i stále hustší síť vojenských základen nejen na evropském kontinentě. Mimo nových vojenských základen USA na území Rumunska, Bulharska a jedné z největších v Kosovu, má být další v Polsku, případně v dalších státech. Dosud deklarované antirakety mají být nahrazeny raketami „ pouze“ krátkého a středního doletu. To vše znamená další zvýšení již tak značné vojenské přítomnosti USA v Evropě. Mimoto jsou rozšiřovány také vojenské základny USA na asijském kontinentě, zejména v některých arabských státech  K vážné destabilizaci situace v této citlivé oblasti nepochybně povedou ohlášené americké dodávky několika tisíc moderních bojových hlavic Spojeným arabským emirátům a několika desítek stíhacích bombardérů Saudské Arábii.

 

   Oprávněné otázky a pochybnosti vzbuzuje také neobvyklá „vstřícnost“ předsedy vlády ČR při jednání s presidentem Obamou o zřízení vrtulníkového školícího střediska NATO/ USA na území ČR. Hodlá snad premiér tímto způsobem prosadit občany opětovně odmítnutou vojenskou přítomnost USA na území ČR ?

 

V současné době řada příkladů svědčí o pokračující a stále otevřenější snaze Spojených států a některých států NATO využívat pod nejrůznějšími záminkami k prosazování svých zahraničně politických, ekonomických a strategických záměrů ozbrojenou sílu. Má se dále uplatňovat a rozvíjet scénář osvědčený ve válkách USA/NATO proti suverénním členským státům OSN -  SRJ, Iráku, Afghánistánu a v poslední době Libyi. Lze jen doufat, že po tragické zkušenosti s neblaze proslulou rezolucí Rady bezpečnosti OSN  o zřízení „ bezletové zóny“ k „ ochraně civilního obyvatelstva“ v Libyi, nepřipustí Rusko a ČLR spolu s dalšími členskými státy Rady bezpečnosti podobné zneužití tohoto orgánu OSN např. proti Sýrii nebo  Iránu a případně dalším státům, jejichž zřízení a politika se může dostat do rozporu se zájmy USA a jejich spojenců. 

 

     To vše nejenom potvrzuje pokračující úsilí USA o udržení jejich hegemonie v globálním měřítku, ale vede znovu ke stupňování zbrojení a k vyvolávání a prohlubování nedůvěry mezi státy. Místo očekávaného uvolnění napětí v mezinárodních vztazích  vede k militarizaci jednotlivých států a  mezinárodních vztahů, ale především ke zvyšování hrozby vzniku nových ozbrojených konfliktů v různých částech světa. Svědčí to rovněž o tom, že Spojené státy/NATO hodlají dále porušovat Chartu OSN, provádět destrukci platného mezinárodního práva a usilovat o jeho nahrazování „právem silnějšího“, opírajícím se o dosud přetrvávající - i když neodvratně slábnoucí – nadřazenost jejich vojenské a ekonomické moci.

   

V zájmu zajištění bezpečnosti a dalšího mírového rozvoje nejen občanů ČR a EU ale i dalších států na Evropském kontinentě, které nejsou vázány  členstvím v Evropské Unii nebo jiném vojensko- politickém uskupení je občanské  sdružení VOJÁCI  PROTI  VÁLCE  připraveno vést s kýmkoliv k těmto otázkám otevřený seriozní dialog

 

 Vyzýváme všechny mírové a protiválečné organizace, iniciativy a jednotlivce v ČR a v rámci Světové Rady míru a Evropského mírového fóra ke společnému aktivnímu odporu proti této nebezpečné politice  a ke společnému boji za opětovné mezinárodně právní potvrzení zákazu použití síly nebo hrozby silou ve vztazích mezi státy,  povinnosti států řešit vzájemné spory mírovými prostředky a zdržet se vměšování do vnitřních věcí jiných států.

 

Praha dne 19. 11. 2011.         

 

Z pověření Republikového shromáždění

 

Rada o.s.VOJÁCI  PROTI  VÁLCE:

 

genpor.v.v. Oskar MAREK   plk.v.v. Jiří  BUREŠ  genmjr.v.z.Michal  GONDEK                 

      člen rady VPV                        předseda VPV                   člen rady VPV

 

 

          

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena