Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMMůj region

Můj region

STANOVISKO účastníků regionální konference SRM k udělení Nobelovi ceny Míru Evropské unii

(2.12.2012)

STANOVISKO účastníků regionální konference SRM  k udělení Nobelovi ceny Míru Evropské unii

 

V reakci na udělení Nobelovy ceny Evropské unii členské organizace SRM nemohou nepřipomenout:

 

- že v posledních  desetiletích EU sledovala proces militarizace, urychlený po r.1999 poté, kdy hrála důležitou roli při násilném rozbití Jugoslávie a později při brutální vojenské agresi proti této zemi, jež vyvrcholila odtržením  srbské provincie Kosovo v rozporu s mezinárodním právem;

- že od summitu NATO v r. 1999 ve Washingtonu, byla EU svěřena role evropského pilíře tohoto politicko-vojenského bloku, vedeného USA. Role, jež byla následně potvrzena a posílena, zejména po r. 2002 a s přijetím Lisabonské smlouvy. Je nutno mít na paměti že  21 členských zemí EU je členy NATO;

- že v uplynulých desetiletích EU vedla a podporovala všechny vojenské agrese NATO anebo jejích členů proti suverenitě a národní nezávislosti různých států, Jako Jugoslávie,  Irák, Afghánistán, Libye  nyní Sýrie, jakož i násilné způsoby sankcí, které tvrdě postihly národy několika zemí;

- že EU zaujímala postoje a prováděla akce, jež porušují zásady zakotvené v Chartě OSN -
respektování suverenity států a nevměšování do jejich vnitřních záležitostí a naopak uskutečňovala  zvyšující se, neúnavnou militarizaci mezinárodních vztahů. EU ochotně napomáhala porušování lidských práv, jak tomu bylo např. při tzv. "letech CIA" - zločinných únosech lidí a jejich mučení. V tomto kontextu naše organizace považují přinejmenším za pochybné udělení Nobelovy ceny   míru EU, jako uznání jejího příspěvku k posílení míru a usmíření, demokracie a lidských práv v Evropě, jak to uvedl  norský Výbor pro Nobelovy ceny při zveřejnění tohoto ocenění. 

- tím spíše v době, kdy  v EU se zvyšuje  počet situací, jež mají za následek narůstání nerovnosti a sociální nespravedlnosti, jakož i  vztahů mezi státy, jež jsou založeny  na ekonomickém, ale i politické nadvládě některých států nad jinými - reality, jež je daleko od deklarovaného "bratrství mezi  národy" nebo od "kongresu míru", o nichž hovořil  Alfred Nobel jako o kritériu pro  udělení Nobelovy ceny míru ve své závěti v r.1895. EU je velmi daleko od naplňování tzv. "mise   šíření míru, demokracie, lidských práv ve zbytku světa", kterou se jí někteří pokoušejí přisuzovat. Je tomu právě naopak. 

Mír v Evropě byl vítězstvím národů po 2.  světové válce, v níž převážila touha milionů občanů po míru, z nichž, mnozí se stali aktivisty silného, širokého  hnutí za mír, jež se zrodilo a rozvíjelo po r. 1945.

Realita a cíle vyhlašované EU jsou vzdálené od hodnot a zásad vyhlášených na historické Helsinské konferenci v r. 1975: respektování suverenity, zřeknutí se hrozby silou nebo použití síly, respektování územní integrity států, mírové řešení konfliktů, nevměšování do vnitřních věcí států, respekt k lidským právům a základním svobodám, právo sebeurčení národů a spolupráce mezi státy -hodnoty a zásady  zakotvené  v Chartě OSN.

Stejně jako  v r. 2009 udělení Nobelovy ceny míru  nově zvolenému prezidentovi USA B. Obamovi, nynější udělení Nobelovy ceny míru EU nepřispívá k  posílení  kredibility a prestiže tohoto ocenění.

Následující signatáři vyjadřují svůj protest proti ocenění Nobelovou cenou míru v roce 2012 EU a vyzývají všechny členy WPC a spřátelené instituce a organizace, aby též vyjádřily protest, a to zejména 10 prosince, kdy bude cena předána.

 

Říjen 2012

 


Podepsáno:

 

 

International Action for Liberation (INTAL) - Belgium

 

Norway For Peace

 

Peace and Neutrality Alliance of Ireland

 

Peace Association of Turkey

 

Peace Committee of Georgia

 

Portuguese Council for Peace and Cooperation

 

Civic Association  SOLDIERS AGAINST WAR   Czech  Republic

 

 

Podpora odmítavého stanoviska SRM proti udělení Nobelovy ceny míru EU

Občanské sdružení VOJÁCI  PROTI  VÁLCE  České republiky souhlasí a podporuje Stanovisko účastníků Regionální konference SRM konané v říjnu 2012 v Bruselu k předání Nobelovi ceny míru Evropské Unii. Souhlasíme s důvody, které jsou v dostatečné míře objektivně ve Stanovisku.uvedeny. Jsme přesvědčení, že EU jako celek a pevná součást agresivního vojensko-politického paktu NATO, se svou aktivní účastí v agresivních válkách, okupacích částí suverénních států, rozbitím integrity členských států OSN diskvalifikovala a vyjadřuje  naprostý opak myšlenek, které vedly k založení Nobelovi ceny míru.Vyjadřujeme tímto svůj protest proti udělení Nobelovi ceny míru za rok 2012 Evropské Unii.

Republiková Rada VPV

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena