Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMMůj region

Můj region

PROHLÁŠENÍ VPV k hrozbě agrese proti SAR

(9.9.2013)

Spojené státy se netají tím, že považují  za nezpochybnitelné zachování svých rozhodujících pozic v globálním měřítku. Pasují se do role globálního soudce a současně i četníka při řešení mezinárodních krizových situací či sporů, které vyvolávají, podněcují a podporují nejen finančně a materiálně. V rozporu se zájmy většiny členských států OSN  pokračuje záměrné snižování významu a možné úlohy OSN a především Rady bezpečnosti při zajišťování mezinárodní bezpečnosti a míru. To je provázeno i postupem některých států, který nelze charakterizovat jinak, než jako faktickou revizi Charty OSN. Záměrně zejména ze strany USA je porušován článek Charty OSN stanovující nepřípustnost zasahovaní do věcí, které jsou výlučně vnitřní záležitostí jednotlivých členských států Záminky a způsob použitý v případě přepadení Jugoslávie je v současné době „ vylepšován „a používán proti dalším státům v různých částech světa. Příklady tohoto jednání se stále více rozrůstají. Po Iráku přišel na řadu Afghánistán, následovala Lýbie nyní Sýrie, je ohrožován Írán a další státy Blízkého a středního východu, včetně některých severo a středo Afrických republik.

Od přepadení Jugoslávie, přes Afghánistán, Irák a Libyi, USA využívaly NATO k posilování a rozšiřování svých vojenských, ekonomických a politických cílů, aby byla zajištěna nadvláda USA  nad zdroji, trhy a pracovní silou v globálním měřítku. Náklady na tato dobrodružství přenášely dosud na své partnery v NATO.

 Scénář vždy téměř totožný-porušování lidských práv, držení, vývoj nebo dokonce hrozba použití ZHN. Po ukončení agrese a praktickém zničení příslušného státu se tyto záminky prokázaly vždy jako lživé „vyrobené účelově“ zpravodajskými službami USA. Důvod geostrategické zájmy supervelmoci USA – zdroje strategických surovin.

Syrská arabská republika je řádným členským státem OSN. Proto má také právo na ochranu proti agresi v souladu s Chartou OSN.

 

Členové o.s.VOJÁCI  PROTI  VÁLCE  generálové a důstojníci ozbrojených sil ČR v.v.

 

jsme přesvědčeni, že v situaci, kdy RB OSN vzhledem ke svému složení není schopna příjmout  rozhodnutí je jediným možným krokem k zastavení agrese, odvrácení války a zachování míru nejen v regionu svolat neodkladně VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ OSN.

 

P o ž a d u j e m e, aby Ministerstvo zahraničí ČR v tomto směru provedlo příslušné kroky.

 

 

Praha 7. září 2013.

 

 

Z pověření RR VPV

 

 

Plukovník v.v. Jiří  Bureš – předseda VPV

 

Generál major v.v. Michal  Gondek člen RR VPV

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena