Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMMůj region

Můj region

Pražská konference, pořádaná Vojáky proti válce a Světovou Radou míru 15. a 16. března

(26.3.2014)

Drazí přátelé a soudruzi,  

v Praze v České republice proběhla 15. a 16. března důležitá konference, zorganizovaná „Vojáky proti válce“ pod záštitou Světové rady míru (WPC) pod názvem „Proti násilí a válce“ k připomenutí 75 let od přepadení a okupace Československa nacistickým Německem.

Konference se konala 65 let po založení WPC, jako obdoba „Světového sjezdu partyzánů za mír“ v dubnu 1949 Paříži a Praze, jež vedl k založení SVĚTOVÉ RADY MÍRU..

Setkání se zúčastnili také představitelé Českého mírového hnutí a členové vedení Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), společně se zahraničními hosty, které vedla prezidentka WPC Socorro Gomes.

Účastníci setkání také navštívili mučednickou vesnici Lidice, která byla nacisty surově zničená a srovnaná se zemí 10. června 1942; všichni muži a chlapci nad 15 let tam byli zabiti, ženy a děti pod 15 let odvlečeny do Německa. 

Konference poukázala na podobnost NACISTICKÉ agrese z roku 1939 proti československému lidu také coby výsledek manévrů a akcí imperialistických mocností, konkrétně Francie a Británie, s dnešními imperialistickými hrozbami a agresemi proti mnoha lidem a národům, a to především v případě Jugoslávie,Sýrie, Venezuely nebo Ukrajiny, kde nacistické tlupy a fašistické živly se dostaly k moci po převratu zinscenovaném USA, NATO a EU.

Konference vydala komuniké, které je přiloženo k této zprávě. Hlavní projevy na setkání budou dostupné na webové stránce WPC www.wpc-in.org

 

Přátelsky, Váš

 Iraklis Tsavdaridis

výkonný tajemník WPC

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena