Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMMůj regionČlánky v tisku

Články v tisku

Zasedal Senát a Republiková rada SON

(30.11.2013)

Vážení čtenáři, čím víc se blíží konec roku, tím se zintenzivňuje činnost obou parlamentních komor. Poslanecká sněmovna se teprve tvoří. Přesto existuje přesvědčení, že se státní rozpočet schválí do konce roku. I kdyby se zasedalo mezi svátky.  Je to od předsedy ČSSD pana Bohuslava Sobotky vyjádření velké zodpovědnosti k naší zemi, protože rozpočtové provizorium by vyvolalo řadu problémů.

Minulý týden kromě Sněmovny zasedal i Senát PČR. Pan předseda vlády v demisi Jiří Rusnok předložil návrh doporučení Rady Evropy o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech. Po víc jak dvouhodinové diskusi bylo konstatováno, že doporučení se v České republice plní, Romové mají rovný přístup ke všem oblastem života, k bydlení, vzdělání, sociálnímu zabezpečení atd. Problémy, které se řeší, nevycházejí z diskriminace Romské komunity.

Bylo konstatováno, že nejvíc ohroženými sociálními skupinami nejsou Romové, ale  důchodci, rodiče samoživitelé a nemocní lidé.

Dalším důležitým sociálním problémem na programu Senátu byla petice proti  nespravedlivému   zrušení  příspěvků invalidům. Jednalo se o znovu zavedení přiznání průkazů ZTP a ZTP/P pro občany s amputací končetin a za přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku. Senátoři petici schválili.

Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu a ČR a parlamentní procedury, kterým se mění zákon o jednacím řádu Senátu, byl vrácen k dalšímu projednání do výborů.  Upozornila jsem na Ústavou uzákoněné lhůty k projednání zákonů, které obdržíme z Poslanecké sněmovny a které jen těžko změníme. Dále jsem navrhla tříměsíční lhůtu pro šetření ve věci podané peticí. Ze zkušeností např. s řešení petice k bytům OKD a dalších vím, když se šetření odkládá, mají petenti pocit, že se jejich problém nepovažuje za závažný.

V pátek se v Domě odborových svazů konalo v tomto roce již poslední zasedání Republikové rady SON (svaz na ochranu nájemníků), jejíž jsem členka.  Velmi potěšující byla informace pana předsedy Ing. Milana Taraby o chystaných vládním nařízením. Jedná se o úpravu doplatku a podpory na bydlení a řešení další problematiky sociálního bydlení. Jedním z pozitivních návrhů je poskytování doplatku na bydlení nikoli na počet osob v bytě bydlících, ale podle kvality bydlení a technických parametrů bytu.

Podrobnější informace uvedu v nejbližší době na mých webových stránkách.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena