Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMMůj regionČlánky v tisku

Články v tisku

Zasedalo poslední zastupitelstvo města v tomto roce

(16.12.2013)

Vážení čtenáři, za pár dní se budeme loučit s rokem 2013. Budeme hodnotit, co nám přinesl dobrého, co se nám nepodařilo, ale také se budeme dívat dopředu do nového roku.

Tak to také bylo na městském zastupitelstvu minulé úterý. Hned v úvodu složil nový zastupitel pan Zdeněk Karšulín (ODS) slavnostní slib do rukou starosty města Znojma. Pan Karšulín byl prvním náhradníkem ODS ve Znojmě, a protože se odstěhoval pan Jaroslav Šufajzl mimo Znojmo a složil mandát zastupitele, nahradí jej právě on.

Zastupitelé se řídili schváleným programem. Jedním z klíčových bodů bylo schválení rozpočtu města Znojma na rok 2014.  Návrh rozpočtu obdrželi zastupitelé samozřejmě již v předstihu před projednáváním na zastupitelstvu, aby se mohli seznámit s jednotlivými položkami a případně konzultovat na městě své dotazy.

Rozpočet Města Znojma pro rok 2014 byl vyvěšen na Úřední desce na Radnici, v současné době je přístupný každému občanovi, který si jej otevře pod heslem "Rozpočet 2014" na webových stránkách města: www.znojmocity.cz. Tam si každý může najít vše, co ho ve financování našeho města zajímá. Kromě toho se mohou obracet na pracovníky finančního odboru s dotazy.

Dalším bodem, který bude jistě zajímat širokou veřejnost, bylo přijetí obecně závazné vyhlášky Města Znojma o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu, která nabude platnosti od 1. 1. 2014.

Podstatná změna je ve výši poplatku, z bývalých 500,-Kč schválili zastupitelé částku 400,- Kč. Což je pro početnější  rodiny jistě příjemná změna.

Zastupitelé schválil plán práce městského zastupitelstva na příští pololetí. Řádná MZ se budou konat 25. 2., 29. 4. a 24. 6. 2014. Připomínám, že zasedání městského zastupitelstva je veřejné a přítomnost občanů je vítaná.

107 bodů se týkalo prodeje bytových jednotek a nebytových prostor podle plánu, tak, jak v našem městě postupný prodej probíhá.

Zastupitelé byli informováni o stavu finanční částky, kterou město prodejem získalo a jaký obnos ještě v příštím roce obdrží. Celkový plán prodeje se zatím daří úspěšně plnit.

Vážení čtenáři, město Znojmo tedy svůj rozpočet má. V naší zemi je však ještě otevřen projednávání v Poslanecké sněmovně. Na státním rozpočtu závisí rozpočty obecní a celý chod naší společnosti, takže držme poslancům palce, ať jim vyjde jejich záměr schválit rozpočet mezi svátky.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena