Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMMůj regionČlánky v tisku

Články v tisku

Pomoc v hmotné nouzi

(16.2.2014)

Vážení  čtenáři, na jednání mého  Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí jsem předkládala návrh změny zákona o pomoci v hmotné nouzi, týkající  se doplatku na bydlení, který byl předložen na schůzi Senátu 18. 12. 2013.

Cílem tohoto návrhu je zamezit vyplácení více doplatků na bydlení do jednoho bytu či obytné místnosti v ubytovacích zařízeních.

Dnes se takto nepřiměřeně poskytují státní prostředky a přeplácejí se tak náklady na bydlení, které mnohonásobně převyšují náklady v místě obvyklé pro danou formu bydlení, což je nehospodárné a nepřijatelné.

Tato změna je realizována úpravou okruhu společně posuzovaných osob, kdy se vždy pro doplatek na bydlení budou v konečné fázi hodnocení nároku posuzovat osoby, které společně fakticky užívají byt nebo místnost v ubytovacím zařízení.

Také navrhujeme, aby výše doplatku na bydlení, který se vyplácí do ubytovacích zařízení, byla ve výši místně obvyklé, maximálně však je ponechána výše normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře.

Je potřeba zamezit převážně vlastníkům ubytoven, aby si určovali ceny podle normativů ze státní sociální podpory a naopak ponechat možnost orgánu pomoci v hmotné nouzi uvážit, v jaké výši a případně co vedle základních nákladů na bydlení bude za odůvodněné náklady na bydlení v této formě považovat.
Orgán pomoci v hmotné nouzi tak může určit výši úhrady, která je v místě obvyklá, a ne kterou majitel ubytovny deklaruje.Tento návrh je způsobilý zamezit dalšímu neefektivnímu poskytování doplatku na bydlení, několikanásobnému přeplácení majitelů ubytoven a plýtvání státními prostředky. Nový občanský zákoník ruší pojem "zařízení určené k trvalému bydlení" a tudíž bude zrušeno i ust. §33 odst. 2 zákona o pomoci v hmotné nouzi.

PN však na základě spolupráce s MPSV mění i okruh společně posuzovaných osob a to tak, že odůvodněné náklady na bydlení v této formě považovat. Úřad práce ČR tak může určit výši úhrady, která je v místě obvyklá, a ne, kterou majitel ubytovny deklaruje.

Dále v PN stanovuje, aby se výše doplatku na bydlení odvíjela z odůvodněných nákladů na bydlení za předcházející kalendářní měsíc.

V systému pomoci v hmotné nouzi se rozhodně skutečnosti pro nárok a výši dávky hodnotí právě za předcházející kalendářní měsíc, protože jsou všechny skutečnosti nepochybné. Není tedy důvod pro výši doplatku na bydlení hodnotit odůvodněné náklady na bydlení za aktuální kalendářní měsíc. Také v praxi je takovéto hodnocení velice zatěžující a neefektivní.

Tento materiál byl schválen ve výboru pro zdravotní a sociální politiku a výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena