Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMMůj regionČlánky v tisku

Články v tisku

Zobali vrabci, zobali igelitové obaly

(16.3.2014)

Vážení čtenáři, minulou středu proběhlo v Senátu zasedání Výboru pro územní rozvoj, veřejnou zprávu a životní prostředí, jehož jsem členkou. Jedním z hlavních bodů programu byl návrh zákona , kterým se mění dosavadní zákon o obalech a dalších souvisejících zákonech. Návrh předkládalo Ministerstvo životního prostředí ČR. Jednou z motivací této novelizace bylo navázat na poslední velkou úpravu zákona o obalech a využití odpadů z obalů  z roku 2006, kde se stanovily recyklační cíle pro jednotlivé komodity odpadů pro období končící rokem 2012.

Novela, která byla přijata v Poslanecké sněmovně až 14. 2. 2014 stanovuje navýšení procent recyklace odpadu z obalů(papír, lepenka, plast, sklo, kovy, dřevo) pro rok 2015 a doplňuje závazné ukazatele pro rok 2016.

Stanovená procenta recyklace z celkové výroby a dovozu obalů mohou ovlivnit naše hospodářství i českou podnikatelskou sféru. Proto se hledala jakási "střední" cesta. Pro rok 2015 - 2016 byla stanovena procenta recyklace:

papír, lepenka - 75%

plasty                - 40 - 45%

sklo                    - 75%

kovy                   - 55%

dřevo                 - 15%

Některé hodnoty jsou vyšší než stanovuje směrnice Evropské unie, ale vycházejí ze současné reality našeho hospodaření s odpady.

Současně řešíme směrnici Evropského parlamentu a rady o snížení spotřeby plastových tašek o tloušťce 50 mikronů. Každý unijní stát si musí poradit sám, buď sníženou produkcí nebo finančními postihy, které ke snížení produkce povedou...Nechci komentovat toto rozhodnutí Rady Evropy, ale někdy mám pocit, že Evropská Unie "nemá co na práci".

Vážení čtenáři, chtěla bych se ještě zmínit o stanovisku mojí strany - KSČM-  k situaci na Ukrajině. V médiích jsme často dezorientováni různými stanovisky a náhledy. Ukrajina se stala polem střetu zájmů tří velkých hráčů - USA, EU a Ruska. Americká iniciativa se zaměřila na destabilizaci situace na Ukrajině proti zájmům jak Ruské federace, tak Evropské unie a projektu Východního partnerství.

Varujeme před nárůstem agresivních ultrapravicových sil a podporujeme antifašistické hnutí na Ukrajině. Pachatelé zločinů na nevinných osobách musí nést právní odpovědnost. Podporujeme mírové řešení, které se vyhne vojenskému zásahu a recidivám studené války. Tato krize je výzvou ke společné spolupráci mezi EU, Ruskou federací a Ukrajinou v zájmu celého kontinentu.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena