Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMMůj regionČlánky v tisku

Články v tisku

Zasedal Senát PČR

(23.3.2014)

Minulý týden ve středu a čtvrtek zasedala plenární schůze Senátu. V úvodu byly provedeny některé organizační změny v orgánech Senátu. Poté přednesl premiér ČR pan Bohuslav Sobotka informaci vlády ČR o pozicích naší vlády na příštím jednání Evropské rady a informoval  o sdělení Komise EP o "Roční analýze růstu pro rok 2014".

Byly projednány a přijaty návrhy zákonů z oblasti životního prostředí, kterým byl návrh zákona o obalech a s ním související návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. Senátoři vyslechli zprávu o životním prostředí ČR v roce 2012.

Senátoři tajnou volbou zvolili nového člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů - pana Zdeňka Bártu.

Senát schválil návrh zákona, kterým se mění zákon o volbách do Parlamentu České republiky a Evropského parlamentu. První novela byla čistě technická. Vlivem migrace obyvatel se mění některé volební senátní obvody tak, aby se počet voličů lišil maximálně o 15%. Druhá se týká především práva "být volen" do EP. Pro kandidáta, který se rozhodne kandidovat v jiné zemi než domovské, odpadají určité technické záležitosti. Pro ČR vyplývá  z této novely povinnost ukončit volby v sobotu(tedy druhý den voleb) ve 14h, kdy okrskové komise začnou počítat hlasy.

Velmi diskutovaným bodem bylo "Sdělení Komise Evropského parlamentu a Radě EU - Obnovení důvěry v toku dat mezi EU a USA". Tato důvěra byla narušena mediálním odhalením pracovníka bezpečnostní agentury USA v ČR, které se týkalo masívního sledování telefonů zpravodajskými aktivitami USA. Nyní hledá EU východisko z této situace především v přijetí balíčku opatření na ochranu osobních dat.

Na čtvrtečním zasedání Senátu byl mimo jiné přijat i návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi. Týká se především úpravy vyplácení příspěvků na bydlení pro osoby žijící ve společných prostorách v ubytovnách a to tak, aby se neplýtvalo finančními prostředky ve prospěch provozovatelů těchto ubytoven, kteří často zneužívají špatné sociální situace svých klientů. Podobný případ řeší nyní v našem regionu obec Dyjákovice.

Vážení čtenáři, chtěla bych vám sdělit, že článek v minulém vydání Znojemska o mé osobě byl napsán bez mého vědomí a jakékoliv komunikace se mnou. Je to opět příklad mediálního bulváru a osobního nepřátelství zúčastněných autorů a komentátorů.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena