Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMMůj regionČlánky v tisku

Články v tisku

Komunisté rozhodli o kandidátech do Senátu PČR

(30.3.2014)

V pátek v odpoledních hodinách zasedala v Praze Republiková rada Sdružení na ochranu nájemníků - SON. Kromě návrhu plánu práce na rok 2014 se zabývala i rozpočty odborných komisí Rady a celé Rady na tento rok.

Byl stanoven i plán práce legislativně - právní komise, jako poradního orgánu Rady SON ČR. Ta se podílí na zpracování připomínek k legislativním návrhům a návrhům změn právních předpisů v oblasti bydlení. Spolupracuje s příslušnými ministerstvy a poskytuje konzultace poradenským centrům  v jednotlivých regionech. Názorů této komise jsem využila například při předkládání návrhu zákona o pomoci v hmotné nouzi - příspěvky na bydlení - v Senátu, který byl na minulém plénu Senátu schválen.

Jako členka Republikové rady SON jsem od začátku tohoto roku řešila dva případy poradenství mimo Znojemský region. Týkaly se problému nadměrné vlhkosti nájemního bytu a revize tepelného kotle rovněž v nájemním bytě.

S bytovou problematikou se na mne obracejí především znojemští občané. Kromě rady však nemohu nijak pomoci. Ve Znojmě jsou stanovena pravidla, kterými se řídí přidělování  městských bytů a ta musí být respektována.

V sobotu 29. 3. 2014 zasedal Ústřední výbor KSČM. Byla jsem na něm víc jak polovinou (67%) přítomných členů zvolena za kandidátku do Senátu pro náš Znojemský obvod č. 54, které se budou konat na podzim tohoto roku.

V posledních letech se v souvislosti s mojí osobou objevila spousta lží, nepravd a polopravd. Dosud jsem na ně reagovala jen s velkou opatrností, protože mám špatné zkušenosti s novináři, kteří mají moji stranu "obzvláště v lásce" a rádi vyhledávají jakékoliv "senzace".

Po téměř šestiletém působení v Senátu mám určité zkušenosti s pracovní náplní senátorské funkce a rozhodně jsem změnila názor na postavení senátora jakožto zákonodárce k regionu.

Chtěla bych těchto zkušeností využít ještě jednou,  pro mne již  v posledním volebním období. V tomto roce mi bude 58 let. Zatím stále patřím mezi ty "mladší" politiky, ale cítím, že tento post musí nahradit někdo generačně mladší. Rozhodně ne důchodce, který stále pracuje na ředitelských postech a ještě se chce angažovat v politice. Buď na Krajském výboru v dobře placené funkci nebo kdekoli jinde. Heslo "mladí vpřed a staří na svá místa" mi rozhodně neimponuje. Chtěla bych své zkušenosti předat někomu mladšímu,  případně mu poradit. A věřím, že se mi to s vaší pomocí podaří.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena