Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMMůj regionČlánky v tisku

Články v tisku

Velikonce

(14.4.2014)

Vážení a milí čtenáři, týden před Velikonocemi jste jistě zaměstnáni pečením svátečních beránků, barvením velikonočních vajíček, pletením pomlázek a dodržováním dalších krásných zvyků, které se váží k slavení svátků jara. Přes to všechno jde život ve svých kolejích dál.

Právě dnes odpoledne zasedá Podvýbor pro energetiku, který bude mimo jiné projednávat  Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o průzkumu a těžbě uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení a doporučením Komise týkajícím se minimálních zásad pro průzkum a těžbu uhlovodíků. Jakožto zpravodaj pro tyto materie je budu komentovat i ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou zprávu a životní prostředí. Jedná se o možnost získávání energie, o které v podstatě dnes nikdo neví, jaký bude mít dopad na životní prostředí. Největším rizikem je možnost kontaminace spodních vod. Proto moje doporučující stanovisko bude v této době negativní. Konzultovala jsem celý problém  s naším předním  odborníkem na energii paní Danou Drábovou, která mi můj názor potvrdila. Metoda hydraulického štěpení se používá například v USA, ale ani tam odborníci neví, jaký  bude dopad na životní prostředí. Celá metoda není ještě dopodrobna prozkoumaná.

Vážení čtenáři, chtěla bych pochválit město Znojmo, jak se stará o čistotu, úklid  veřejných prostor a městskou zeleň. Máme krásné město. Obnova parku u náměstí Republiky se vyvíjí slibně. Při svých častých cestách po naší republice mohu srovnávat. Ale neustále mne „štvou“ neukáznění občané, kteří si neváží pěkného prostředí a práce svých spoluobčanů, kteří se o naše město starají.

Vážení čtenáři, přeji vám příjemné prožití Velikonočních svátků, děvčatům řádně vyprášené sukně a bohatou pomlázku mužské části naší generace.

Na závěr mého okénka, které píši v sobotu 12. 4., vám, moji milí čtenáři, dám jednu hádanku. Co se v tento den stalo v roce 1961? ……..Odpověď dostanete v příštím „Okénku“.

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena