Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMMůj regionČlánky v tisku

Články v tisku

Máme zvoleno

(25.5.2014)

Vážení čtenáři, v době, kdy píši tento článek, ještě neznáme výsledky voleb do Evropského parlamentu. Ale z mediálních zpráv zaznívá, že zájem o tyto volby byl velmi malý. Je to škoda, protože na našich 21 zástupcích bude ležet velká zodpovědnost hájit zájmy České republiky v Evropském parlamentě. Nezájem o tyto volby byl znát již ve volební kampani. Zúčastnila jsem se několika volebních shromáždění jak na Moravě tak i v Čechách.

Názory na členství v Evropské unii jsou rozlišné. Ale naše země leží ve středu Evropy a zřejmě jen velmi těžko bychom se z Unie vyčleňovali. Je proto důležité, jak budou zvolení zástupci prosazovat naše české zájmy, jak budou pro své návrhy získávat členy ostatních unijních států. Žádné výmluvy, že jich je pouze 21 na naše občany platit nebudou. Proto jim popřejme mnoho sil a vytrvalosti do dalšího volebního období.

Před volbami jsem se bavila s lidmi o technickém způsobu volby.  Jeden z našich vrcholných politiků řekl, že by naši poslanci v Evropském parlamentě měli přes různou politickou příslušnost držet „pohromadě“ a hájit české zájmy. I v Senátu se navrhovatelé zákonů snaží získat podporu zastupitelů napříč politickým spektrem. Kdyby tomu tak nebylo, neměli bychom já a kolega Václav Homolka žádnou šanci na úspěch ve tvorbě zákonů, protože jsme za KSČM pouze dva.

Záleží přece na obsahu předloženého návrhu a ne na tom, kdo matérii předkládá. Alespoň by to tak mělo být. Ale vlastní volební akt je v podstatě politické rozhodnutí. Nemůžeme volit jednotlivce na různých kandidátkách, ale politickou stranu. Když jsem se probírala volebními lístky, tak musím uznat, že bych dovedla vybrat kandidáty z různých stran či hnutí. Tak je tomu při volbách do obecních zastupitelstev. Jenom připomínám, že tyto volby nás ve Znojmě čekají spolu se senátními na podzim.

Vážení čtenáři, tento týden mne v Senátu PČR čekají dvě zajímavá setkání a to s naším českým prezidentem Milošem Zemanem a se slovenským prezidentem Ivanem Gašparovičem . Na obě setkání se těším a budu vás o nich informovat za týden.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena