Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMMůj regionČlánky v tisku

Články v tisku

Česko a Slovensko stále spolupracuje

Česko a Slovensko stále spolupracuje (21.7.2014)

Vážení čtenáři. Máme za sebou téměř polovinu prázdnin, ale pro nás v Senátu v podstatě žádné volno neexistuje. Navazujeme na jednání Poslanecké sněmovny, takže jsem minulý týden absolvovala jednání Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu  a životní prostředí a jednání Podvýboru pro energetiku.

Jedním z problematických bodů Výboru byla tzv. „elektronovela“. Jedná se o návrhu zákona, kterým se mění zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Cílem vládního návrhu zákona je transpozice Evropského parlamentu a Rady EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Při projednávání v Poslanecké sněmovně byl vládní návrh doplněn o povinnosti výrobce elektrozařízení určených k použití v domácnostech zřídit za stanovených podmínek místa zpětného odběru a uzavřít smlouvu s obcí o využití systému sběru a třídění komunálního odpadu. Problematika tohoto návrhu je tak složitá, že Výbor přerušil své jednání až do úterý 22. 7. 2014, kdy budou MŽP vysvětleny všechny dotazy.

Kromě práce v Senátu jsem společně se svým kolegou Josefem Hálou, kandidátem na senátora v Příbrami, podpořila akci, která má název „Tour de intelekt 2014“. Celá akce vznikla na základě projektu „Intelekt a pohyb“.  Žáci Petržalských škol v Bratislavě nasedli o prázdninách  na kola a jedou až do Prahy. Během 15 dní absolvují celý projekt. Žáci ponesou poselství slovenského premiéra premiérovi Bohuslavu Sobotkovi  a zároveň  poselství všem dětem, aby méně seděly za počítači a více času trávily venku v přírodě. Celou akci organizují občanské sdružení Intelekt a Soukromá ZŠ pro intelektově nadané žáky v Petržalce.

S kolegou Josefem Hálou jsme zajistili ubytování a další služby pro tyto mladé cyklisty ve Znojemském regionu a rovněž pomůžeme i v Praze. Setkání s nimi bylo velmi přátelské a potvrzuje, že přes rozdělení našich zemí, jsme si stále velmi blízcí jak jazykově, tak i srdcem.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena