Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMMůj regionČlánky v tisku

Články v tisku

Zasedal Senát

(28.7.2014)

Ve středu minulý týden začala řádná 23. Schůze Senátu, která se řídila schváleným programem.

V dopoledním  bloku jednání byl přijat návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na příští rok. Protože naše strana se staví k této celé vojenské problematice negativně, společně s kolegou Václavem Homolkou jsme pro tento návrh nehlasovali.

Po sadě zemědělských zákonů, které byly přijaty, následovala řada zákonů týkajících se dopravy. Byly přijaty pozměňovací novely k zákonu o silničním provozu, kterými se vypouští sporné nasazování  „botiček“ v placených modrých zónách. Senátoři nepřijali žádné usnesení k zákonu o vnitrozemské vodní plavbě.

Na odpoledním jednání schvalovali senátoři návrhy zákonů týkající se životního prostředí.  Po velké diskusi nebylo přijato usnesení k návrhu změny zákona o odpadech.

Návrhy , zprávy a informace předkládané premiérem vlády Bohuslavem Sobotkou přednesl Jiří Dienstbier. Ke  zprávě o vývoji Evropské unie v roce 2013 jsem předložila krátkou novelu, která se týká probíhajících jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy o dohodě o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). Tato dohoda by totiž mohla ohrozit evropské standardy v oblasti práva pracovního, sociálního, zdravotního, ochrany spotřebitele a podobně. Další otázkou je, zda dohoda umožní investorům žalovat státy v rámci stávajících pravidel arbitrážního řízení, zda budou tato pravidla upravena ve prospěch investorů či zúčastněných států, popřípadě tato pravidla budou formulována zcela nově. Proto jsem požádala o předložení informace o průběhu jednání o dohodě TTIP a o stanovisku vlády ke sporným otázkám, obsažených ve Výzvě Evropské komise k veřejné konzultaci k této dohodě.  Návrh byl schválen. 

Nebyl přijat zákon, kterým se mění zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů.

Jedním z velmi diskutovaných návrhů byla novela o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Nakonec po přijetí pozměňovacích návrhů byl přijat. Mně se jeví velmi kontroverzní, chybí mi v něm určitá vysvětlení a některá nařízení jsou zcela chybná, proto jsem se rovněž přihlásila do diskuse. Nebyla jsem jediná, kdo měl výhrady, padl návrh na vrácení a přepracování a v PS i na zamítnutí.

Projednávaly se zákony z oblasti zdravotně – sociálního o důchodovém pojištění a úrazovém pojištěnců zaměstnanců.

Byly přijaty dva senátní návrhy o prodejní době v maloobchodě a o volbách do zastupitelstev krajů, obcí a do EP.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena