Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMMůj regionČlánky v tisku

Články v tisku

Začíná nový školní rok

(30.8.2014)

Vážení čtenáři, dnes začíná nový školní rok. Jak již mnohokrát jdou rozechvělí prvňáčci do budovy, kam budou chodit  nejméně pět let. S nejistotou čekají na další dny, těší se na své učitele a na to, co se ve škole naučí.

Mnoho z nich již umí používat výpočetní techniku, ale  ve škole se naučí spoustu nového.  Z celého srdce jim přeji, aby je to ve škole moc bavilo, aby si oblíbili některé předměty a našli svoji budoucí cestu do života. Aby ve škole našli rovněž kamarády a navázali přátelství, která jsou v životě tak důležitá.

Minulý týden se konalo zasedání jednotlivých senátních výborů  a 24. schůze pléna Senátu.

Se začínajícím školním rokem bylo spojené schválení zákona o pedagogických pracovnících, který předkládal ministr MŠMT Marcel Chládek.

Velmi diskutovaným zákonem byla novela  původního senátního zákona o odpadech. V poslanecké sněmovně dosáhla mnoha změn. Pozměňovací návrhy v Senátu měly za cíl především to, aby se ve sběrnách odpadu nemohly vykupovat kradené kovy a jiné sběrné materiály. Zákon se vrací do poslanecké sněmovny a uvidíme, jak vše dopadne.

Dalším důležitým návrhem zákona pro běžný život byla novela o DPH a spotřební dani. Byl podán návrh o spojení novely o spotřební dani z tabákových výrobků a „zelené“ nafty do jednoho a druhý návrh byl zamítnut.

 Vystoupila jsem s pozměňovacím návrhem k senátnímu tisku N 134/09, což byl návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. Jedná se o ochranu českého investora v zahraničí. Obrátily se na mne některé firmy, které byly jednáním zahraničních, byť  členských zemí EU, doslova zlikvidovány. Bohužel můj návrh na ochranu těchto podnikatelů nebyl třemi hlasy schválen. Z ODS hlasoval pro pouze jediný senátor.

Vážení spoluobčané, nastala doba volebního klání.  Jak jste již mnohokrát mohli číst ve Znojemsku, nemají mne někteří členové mojí strany zrovna v lásce stejně tak jako pan Mrva. Mnohokrát o mně uveřejnili ve Znojemsku nepravdivé a zavádějící informace, ale nepovažovali za etické se alespoň omluvit.

Když jsem kandidovala do Senátu v minulém období, moje heslo znělo: „Blíž ke Znojemsku“. Netušila jsem, že práce v Senátu je natolik odlišná od práce v Poslanecké sněmovně, že budu ve Znojmě méně často a hlavně nepravidelněji. Proto jsem dodržovala úřední pondělky, kdy jsem byla k dosažení v  senátní kanceláři. Kromě toho se kolem mne vytvořil kolektiv lidí, kteří „drželi“ službu v době, když jsem byla v Praze. A jim tímto způsobem mnohokrát děkuji.

Vážení čtenáři, věřím, že většina spoluobčanů našeho regionu ví, že byli pro mne vždy na prvním místě

RNDr. Marta Bayerová senátorka a zastupitelka města Znojma

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena