Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMMůj regionČlánky v tisku

Články v tisku

Poslední předvolební okénko

Poslední předvolební okénko (5.10.2014)

Vážení čtenáři, přestože se volby do Senátu PČR a obecních a městských zastupitelstev budou konat již v pátek a sobotu tento týden, život jde dál. 1. 10. 2014 se konala 25. schůze Senátu. Prvním velmi důležitým zákonem byl návrh zákona o státní službě, bylo upozorněno mnoha senátory na závady a chybná rozhodnutí v tomto návrhu. Senátor Veleba upozornil na špatný stav v našem zemědělství a k němu se připojili i ostatní senátoři. Přesto byl tento návrh kromě 15 senátorů podpořen.

Návrh zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností nebyl přijat a byl přikázán k projednávání do jednotlivých výborů.

Naopak návrh senátního návrhu zákona senátora Škromacha a dalších o soudních exekutorech a exekuční činnosti přijat byl.

Dále bylo v souvislosti s volbami schváleno, že od 26. 10. 2014 bude do zvolení nového předsedy Senátu tuto funkci plnit senátor Zdeněk Škromach.

Vážení čtenáři, 2. 10. 2014 se konal seminář k tématu projednávané smlouvy mezi EU a USA tzv. TTIP (Transatlantické obchodní a instituční partnerství), na kterém jsem přednesla svůj příspěvek. Jde o zásadní dohodu, která může ovlivnit život našich občanů a která dosud probíhá za „zavřenými dveřmi“. Společně se mnou se panelové diskuse zúčastnil zástupce „Pirátů“ Ondřej Profant a Lubomír Lendl (SDS). Diskuse byla velmi široká a především se poukazovalo na to, že se opět jedná o nás bez nás.

V sobotu 4. 10. 2014 byl slavnostně otevřen fotbalový stadion ve Znojmě v Husových sadech. Symbolickou stuhu přestřihli starosta města, hejtman kraje a předseda vlády Sobotka. Celý areál ještě není úplně dokončen, ale k určitému řešení již došlo. Chtěla bych připomenout velký podíl na realizaci celé rekonstrukce pana Oty Kohoutka, kterému jsem rovněž pomáhala. Díky vstřícnosti MŠMT a předsedy Fotbalové asociace ČR Miroslava Pelty a dalších se podaří celý projekt dovést do zdárného konce. Za což jim děkuji jménem znojemských sportovců ať již činných nebo“fandících“.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena