Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMVolby 2014

Volby 2014

Co jsem také řekla v Senátu

(8.9.2014) Výběr z vystoupení

Co jsem také řekla v Senátu

 

 

(výňatky z vystoupení)

 

 

K návrhu zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně

 

 

Jako bývalá jihomoravská poslankyně jsem obdržela spoustu petic, žádostí a proseb, podpůrných vyjádření stanovisek různých sdružení, organizací a obyčejných lidí, kteří si prostě přejí, aby se Úrazová nemocnice stala příspěvkovou organizací statutárního města Brno.

 

 

Za všechny petice si vám tady dovolím citovat kousek krátké petice odborné rady velitelů dobrovolných hasičů na okrese Znojmo:

 

 

„Odborná rada velitelů dobrovolných hasičů okresu Znojmu se na svém zasedání dne 6. prosince 2008 rozhodla podpořit návrh zákona o transformaci Úrazové nemocnice v Brně do vlastnictví statutárního města Brno. Jako velitelé zásahových jednotek si myslíme, že toto traumacentrum pro Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Kraj Zlínský, je velmi důležité a jeho třeba zachovat ve stavu, v jakém je.“

 

 

A já nevidím vůbec žádný důvod, proč bychom měli této aktivitě města Brna bránit.

 

 

Předneseno v prosinci 2008

 

 

 

 

K návrhu zákona zvyšujícího podporu v mateřství

 

 

V této zemi stavíme předražené dálnice, máme drahou státní správu, jsme proslaveni mírou korupce a rozkrádání státního majetku. Prohráváme v arbitrážích miliardy korun, umíme prodávat byty OKD soukromé firmě o mnoho miliard levněji než je jejich tržní cena a také umíme bohužel připravit maminky o dvacet procent jejich podpory v mateřství. Za těchto podmínek nemůžeme zajistit udržitelný rozvoj naší země a obávám se, že ani dlouhodobý sociální smír. Proto budu hlasovat pro přijetí navrhovaného zákona vracející mateřský příspěvek na úroveň roku 2009. Děkuji vám za pozornost.

 

 

Předneseno v březnu 2010

 

 

 

 

K návrhu zákona o úřadech práce

 

 

Pokud si pamatuji, tak se dosud nestalo, aby vláda porušila nejen vlastní pravidla, ale i zákon, a to konkrétně zákoník práce. Ten jí ukládá, tak jak už tady bylo řečeno, projednávat s příslušnými odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů návrhy zákonů a ostatních právních předpisů, týkajících se důležitých zájmů pracujících. A zákon o úřadech práce jistě takovou normou je. Stejně tak považuji minimálně za neseriózní krok předkladatelů tohoto zákona z řad vládních poslanců. Alespoň část z nich nemohla nevědět, že podaným návrhem, který nebyl jejich, ale ministerstva práce a sociálních věcí, pomáhá vládě obcházet její legislativní pravidla, a zřejmě i porušovat zákon. Považuji to za určitý způsob arogance, pošlapávání elementárních pravidel slušnosti i práva. Nyní jde jen o to, zda si to jako zákonodárci necháme líbit, nebo ne. Proto se připojuji k návrhu na zamítnutí. Děkuji za pozornost.

 

 

Předneseno v lednu 2011

 

 

 

 

K návrhu zákona zvyšujícího soudní poplatky

 

 

Myslím si proto, že jediným efektem projednávané novely zákona bude znemožnění přístupu značné části našich obyvatel k právu. Podávání šikanózních, účelových a zbytečných žalob to určitě neomezí. Jistě chápete, že pro takovýto návrh nemohu zvednout ruku. Dávám návrh na jeho zamítnutí.

 

 

Předneseno v červnu 2011

 

 

 

 

K návrhu zákona o důchodovém pojištění

 

 

Celkově považuji i tento návrh zákona za projev nekompetentnosti a arogance vlády. Vláda ví, že si nakonec schválí, co bude chtít. Byla jsem toho včera svědkem ve Sněmovně při projednávání námi vráceného zákona o ochraně životního prostředí. Nám nezbývá, než si dělat poznámky, co všechno bude třeba změnit, až tato vláda padne.

 

 

Předneseno v červnu 2011

 

 

 

 

K návrhu zákona umožňujícího exekuci sociálních dávek

 

 

Dovolte mi úvodem pár údajů z mého volebního obvodu, ze Znojemska. U nás doma máme evidováno zhruba 1000 občanů pobírajících dávky v hmotné nouzi. Z toho je zhruba 700, kteří pobírají příspěvek na živobytí. Měsíčně jsou na tento příspěvek zhruba 2 miliony Kč, přičemž je určování výše této dávky přísně individuální, značně komplikované a důsledně kontrolované. Z těch zhruba 1000 osob ve Znojmě v hmotné nouzi je asi polovina těch, kteří se nejsou schopni na trhu práce uplatnit. …

 

 

Z těch zhruba 500 zbývajících příjemců většina pracovat chce. Jsou na trhu práce uplatnitelní, ale práci prostě neseženou. V mém regionu je totiž nezaměstnanost podle ročního období, protože jsme zemědělský kraj, 11 až 14 procent. Přičemž máme obce, kde dosahuje nezaměstnanost i 50 procent.

 

 

… Co v našem regionu, ale celorepublikově potřebujeme nejvíc, to je prostě práce! Podporu růstu investic do regionu, podporu podnikání apod. …

Z celkového hlediska má podle mého názoru tento návrh zákona jen tři skupiny vítězů. Jsou to advokáti, exekutoři a majitelé společností poskytujících osobní půjčky na hraně či za hranou lichvy. Nedávno zahájila provoz webová stránka, na níž si lze vypočítat, kolik může zaplatit občan za vymáhání své pohledávky. Zjistíte tam, že pokud dlužíte 10 Kč, můžete zaplatit 18 150 Kč, z čehož zhruba 17 300 si rozeberou právě advokáti a exekutoři. …

Těmi poraženými v projednávaném zákonu mají být ti nejchudší, přičemž jen někteří z nich jsou v této roli z vlastní viny. V jejich prospěch však návrhy zákonů v této době neprocházejí.

Předneseno v říjnu 2011

 

 

 

K návrhu zákona snižujícího valorizaci důchodů

 

 

Tento návrh změny zákona je součástí asociální politiky současné vlády. Vlády, která umí darovat církvím 135 mld. Kč a důchodcům snížit valorizaci důchodů. Tento návrh změny zákona a tato vláda škodí lidem, proto budu hlasovat proti tomuto návrhu. Děkuji za pozornost.

 

 

Předneseno v červenci 2012

 

 

 

 

K návrhu zákona na zrušení sKaret

 

 

Jen chci zvýraznit, do jak absurdní situace jsme se v případě sKarty dostali. Slyšeli jsme pana premiéra prohlásit, že sKarta je mrtvá... Slyšeli jsme naši bývalou kolegyni, nyní ministryni Ludmilu Müllerovou, že mrtvá není, ale bude platit omezeně ... Nikdo nyní pořádně neví, co platí, a co ne. Jak co bude, jak bude sKarta fungovat. To totiž nezávisí ani na premiérovi, ani na vládě, ani na ministryni ... Pánem situace, a bylo to už řečeno, je Česká spořitelna. To ona rozhoduje o tom, jak bude stát vyplácet sociální dávky svým občanům.

Privatizace veřejných služeb dosahuje svého vrcholu. Je nejvyšší čas to zastavit! Ohrožení jsou naši spoluobčané, z nichž mnozí jsou na příslušných dávkách existenčně závislí.

Předneseno v prosinci 2012

 

 

 

K návrhu zákona zpřísňujícího podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů

 

 

V mém volebním obvodu jsou nesplácené spotřebitelské úvěry a tedy i následné exekuce velmi vážným problémem. Moji spolupracovníci v současné době řeší případ občana Znojemska, který nebyl schopen splácet bankovní hypotéku. Je to pořád ta stejná obehraná písnička. V databázi dlužníků si ho našla jistá nebankovní firma a nabídla mu, že mu půjčí na splacení stávající hypotéky a do dvou měsíců mu zajistí hypotéku novou. Do té doby mu nabídla překlenovací úvěr ručený jeho domem. Dovedete si asi představit, jak to dopadlo. Novou hypotéku mu nezajistila a pán o dům přišel. V dražbě ho koupil majitel oné nebankovní firmy jako občan, obratem ruky ho ziskem prodal. Díky různým penále, úrokům apod. to dopadlo tak, že dotyčný si půjčil 590 000 Kč, přišel o dům v hodnotě 1 200 000 Kč a dluží další více než milion korun.

 

 

Zatím jsme zjistili, že ona nebankovní firma takto přivedla na mizinu mnoho dalších občanů. Trestní oznámení Policie České republiky založila ad acta s tím, že podobných trestních oznámení bylo podáno více, ale nikdy v nich nebyl shledán trestný čin. Podvodný úmysl byl však podle našeho názoru v těchto opakovaných případech zjevný, tím spíše, že vždy šlo o stejný postup.

Předneseno v lednu 2013

 

 

 

K návrhu změn zákonů vyvolaných přijetím nového občanského zákoníku

 

 

Pan bývalý ministr spravedlnosti tady nedávno – teď nevím, kdy – zdůvodňoval potřebu rekodifikace soukromého práva tím, že stávající úprava je převážně komunistická. Já si k tomu dnes dovolím poznamenat, že onu převážně komunistickou právní úpravu nahradila bývalá vládní koalice právní úpravou do značné míry mafiánskou.

Nejen tím, co zavádí ale i tím, jak to zavádí.

Předneseno v září 2013

 

 

 

K evropskému dokumentu o boji s nezaměstnaností a chudobou

 

 

Stoupencem základního příjmu v Německu je například i šéf hamburského Institutu pro světovou ekonomiku Thomas Straubhaar. Zavedení základního příjmu považuje za svého druhu daňovou reformu, která sloučí různé kanály přerozdělování daní do jednoho. Výši základního příjmu pro každého při stávajících daních odhaduje na 600 až 700 euro měsíčně. Pokud by měl být základní příjem vyšší, musely by se daně přiměřeně zvedat nebo omezovat kruh osob, které by ho dostávaly.

 

 

Téma základního příjmu podle něj inspiruje k novému přemýšlení o sociálním státě. To je mi také na myšlence základního příjmu to nejsympatičtější. Proto jsem se do kampaně na podporu uvedené evropské iniciativy rovněž zapojila. Je to nový pohled, nový způsob přemýšlení nad narůstající chudobou a nezaměstnaností nejen u nás, ale i v celé Evropě.

Předneseno v lednu 2014

 

 

 

K návrhu zákona podporujícího zaměstnávaní zdravotně postižených

 

 

Naši zdravotně postižení spoluobčané si zaslouží lidské zacházení a podporu. My ji zde řešíme tím, že podporujeme zaměstnavatele, kteří vytvoří pro zdravotně znevýhodněné pracovní místo, tedy zajistí jim práci a příslušný příjem. Přitom podpora zaměstnávání určité skupiny nezaměstnaných sama o sobě nová pracovní místa nevytváří. Pouze některou skupinu zvýhodňuje na úkor skupin ostatních. Máme zde ale i nezaměstnané z řad absolventů škol, maminek s malými dětmi, seniorů před důchodem apod.

Jak jsem již řekla, tento návrh zákona vítám. Nezávidím však paní ministryni práce a sociálních věcí její situaci.

Problém nezaměstnanosti bude nutné řešit komplexně, a to má tedy své přesahy i do dalších resortů. Hodlám i v budoucnu podporovat veškeré aktivity, které pomohou snižovat nezaměstnanost v naší zemi. U nás na Znojemsku je to totiž stále velmi vážný problém.

Tento návrh zákona ráda podpořím.

Předneseno v červnu 2014

 

 

 

Všechna vystoupení lze nalézt zde

 

 

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena