Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Selský dvůr

Krátkou dovolenou jsme s manželem a našim jezevčíkem prožili v penzionu "Selský dvůr" v  Jihočeské obci Holašovice (obec v roce 1995 zahrnuta do přírodního a kulturního dědictví UNESCO). Byl to opravdu příjemný odpočinek ze současného shonu.

Vážení čtenáři, ani jsme se nenadáli a polovina prázdnin je za námi. Pro někoho je to doba odpočinku a lenošení, zato v našem městě se právě v prázdninové době „začaly dít věci“.  Jistě jste si všimli, že na křižovatce Havlíčkova, Sokolská, Coufalova a J. Palacha vzniklo staveniště. Bude tam zbudováno nové parkoviště se zpevněným asfaltovým povrchem. Ve Znojemských listech jste si mohli přečíst, kde budou vybudována parkoviště další. Je chvályhodné, že radnice řeší problém parkování i uvnitř města. Zmíněné parkoviště na J. Palacha mělo v úmyslu postavit i minulé zastupitelstvo. Ale bylo zamýšleno formou parkovacího domu. Což se „starým“ Znojmákům zdálo být minimálně podivné, protože si pamatují, že budova, která na tomto místě stála, se začala propadat do sklepů. Nicméně projekt domu se nerealizoval a prašné parkoviště se špatným povrchem konečně mizí až nyní.

Ve Znojmě se poslední dobou buduje na různých místech, mezi lidmi jsem slyšela pochvalu na budoucí park vedle Gymnázia Dr. K. Polesného, těším se proto na jeho slavnostní otevření. Ve Znojmě přibude zeleň, která je tak potřebná. Opravy Horního nám. a nám. Komenského byly sice potřebné, ale v letošních vedrech se ukázalo to, co lidé kritizovali – nedostatek zeleně a absence kašny, jako oprávněná kritika. Bílá dlažba sice svítí na dálku, ale ani na těch pár lavičkách se v tomto počasí nedá odpočívat. A to nemluvím o problémech, které „kostky“ nadělaly ženám. Přála bych tomu, kdo projekty realizoval, přejít tyto prostory v dámských lodičkách. Věřím, že nyní se mnou bude souhlasit mnoho znojemských žen a dívek.

Zeleně přibylo po celém městě, v zelených pásech při chodnících byly z jara zasazeny stromky, které jsou pravidelně zalévány.  Myslím, že mámě moc pěkné město a bylo by ještě hezčí, kdyby byli všichni občané ukáznění a neznečišťovali ho sami. Coufalova ulice vede od Kauflandu na Jarošově ulici do města. Právě v zelených pásech nechávají lidé obaly od různých potravin, papíry, kusy nezkonzumovaného jídla. To byste se, vážení čtenáři divili, co se tam vše najde.  Nedávno si mladí zřejmě pořádali piknik v Žižkově parku. Zbyl tam po nich neuvěřitelný nepořádek, prázdné a rozbité lahve, plechovky, sáčky od potravin a dokonce jeden pár ponožek.

V politice to nyní vypadá tak jak u nás ve městě. Jedna skupina lidí se snaží něco kladného vykonat a druhá se úporně snaží jim to překazit. Zatím není rozhodnuto. Třeba s odchodem veder zmizí i horké hlavy a nakonec vše dopadne dobře v zájmu občanů naší země.

Přeji vám všem příjemný zbytek prázdnin a dovolených.

                                                      
                                        
Conselho Português para a Paz e Cooperação

                            (  PortugalskýVýbor pro mír a spolupráci )

 

 

                                  

Vzpomínka na Hirošimu a Nagasaki

 

 


                                       N E  jaderným zbraním


Svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki  Spojenými Státy  6. a 9. srpna 1945 způsobilo  stovky tisíců nevinných obětí. Důsledky tohoto barbarského činu jsou až dodnes.
Lidstvo stále ještě ohrožuje použití zbraní hromadného ničení, zejména jaderných zbraní.
Odhaduje se, že existuje více než 20.000 jaderných hlavic, které jsou roztroušeny po celé
planetě - skladovány ve vojenských zařízeních. Kromě toho, tisíce lidí, připravuje tyto zbraně k použití - ve vojenských základnách pro pozemní, vzdušné a námořní síly.

 

 

 

 

 

Hrozbou je skutečnost, že USA stále uvádějí ve své vojenské doktríně použití jaderných zbraní jako první- preventivní úder proti i „nejaderným“státům, ve kterých pokračuje převážně neřízený,chaotický ,nepředvídatelný vývoj s nekontrolovatelnými změnami, vedoucí k ozbrojeným konfliktům vyvolanými zásahy západních mocností může dojít k použití nelegálních zbraní a zbraní hromadného ničení. Tato situace zvyšuje nebezpečí eskalace násilí a hrozbu šíření války v obrovských regionech, čímž ohrožuje potenciálně přežití lidstva.

Národy čelí velkému  nebezpečí, které je podpořeno agresivitou vojensko-politického bloku - jako NATO - a náchylnosti k vojenské cestě a uchýlení se  k brutální ničivé síle jaderných zbraní na lidskou společnost,  jakož i na životní prostředí.

 

 

 

 

Budoucnost lidstva  zajistí pouze svět bez válek a jaderných zbraní.
Pro štěstí budoucích generací, a na památku obětí Hirošimy a Nagasaki, požadujeme:

• Respekt ke svrchovanosti a územní celistvosti států;
• všechny státy se musí zdržet  hrozby silou nebo použití síly v mezinárodních vztazích a         zavazují se řešit mezinárodní konflikty v souladu se zásadami Charty OSN a Helsinského závěrečného aktu pokojně;
všechny státy, které vlastní jaderné zbraně, se musí zdržet použití jaderných zbraní;
- všechny státy se zavážou k plnému zákazu jaderných zkoušek a vývoji jaderných zbraní
zákaz militarizace vesmíru;
• dosažení všeobecného (univerzálního) závazku k zákazu všech jaderných
zbraní a zbraní hromadného ničení;
• podporovat opatření nezbytná k zajištění světové bezpečnosti, demilitarizaci
mezinárodních vztahů a globální a kontrolované odzbrojení

 

 


CPPC
Portugalský Výbor pro mír a spolupráci

 

 

 

 

 

 

Občanské sdružení VOJÁCI PROTI  VÁLCE - Česká republika.

 

 

 

 

Občanské sdružení „ Vojáci proti válce“se připojuje k Petici  Portugalského výboru pro mír a spolupráci „ NE  JADERNÝM  ZBRANÍM“. Statisíce mrtvých a trpících obětí zločinného jaderného útoku na Hirošimu a Nagasaki dokazuje, že lidská civilizace na Zemi může přežít pouze ve světě bez jaderných zbraní.  Plně podporujeme požadavky uvedené v Petici, které jsou v naprostém souladu s Chartou OSN.

 

 

 

 

Praha 1.srpna 2013

 

 

 

 

Z pověření Republikové Rady sdružení – předseda VPV – plukovník v.v.Jiří  Bureš

 

 

                                    členové RR VPV -  gen.por.Oskar  Marek

 

 

                                                                 -   gen.mjr.Michal Gondek

Podpora senátorky:

Souhlasím s peticí Portugalského výboru pro mír a spolupráci a s jejich požadavky upevnění míru. Zejména dodržování Charty OSN a Helsinského závěrečného aktu. Stejně tak budu usilovat o zákaz jederných zbraní. RNDr.Marta Bayerová senátorka PČR a zastupitelka města Znojma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena